Logo som leder til forsiden

Hvordan krenkede barn blir syke voksne

På dette kurset tar vi for oss perspektiver på tidlige barndomserfaringer og sykdomsutvikling.

Våre erfaringer endrer kroppen og denne dagen handler om samspillet mellom tre fenomener: kropp, erfaring og mening.

Enhver krenkelse har en sykeliggjørende kraft i seg. Krenkelser fra mennesker som står en nær handler alltid om vold, selv om vold i fysisk forstand er fraværende. Det er i utgangspunktet uvesentlig å skille mellom ulike typer krenkelser og ulike typer ”kroppslige” eller ”mentale” sykdommer.

Alle former for krenkelser av grenser, enten disse handler om fysisk vold, psykisk mishandling, generell vanskjøtsel eller seksuelle overgrep, forårsaker smerte hos den som blir krenket, særlig hvis den krenkede er et barn. Alle former for alvorlige krenkelser i barndommen kan derfor også påvirke fysisk helse.

Forelesere

Anna Luise Kirkengen er lege og professor II professor i allmennmedisin ved NTNU og Universitetet i Tromsø.

Ane Brandtzæg Næss er lege og medforfatter på 3. utgaven av «Hvordan krenkede barn blir syke voksne».

Kreditering

Kurset vil bli søkt godkjent som tellende vedlikeholdsaktivitet for spesialister i psykologi og hos Norsk Sykepleierforbund.

Kursansvarlig

Studieleder Eline Hagvoll Trudvang - eline.trudvang@r-bup.no
Prosjektkoordinator Inger Line Wahl - inger.wahl@r-bup.no

Kursets mål

Du lærer om:

  • Hvordan sykdom og smerte kan fortolkes ved hjelp av personlige fortellinger fra barndommen
  • Hvordan vonde erfaringer i barndommen kan sette spor i kroppen, på cellenivå og systemnivå
  • Hvordan vonde barndomserfaringer kan henge sammen med sykdom og dødelighet i voksen alder

Målgruppe

Praktikere innenfor helsefag, medisin og psykologi. Behandlere i BUP, allmennleger, ansatte i barnevern, familiesentere, Familiens hus, helsestasjoner og Bufetat.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)