Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Funksjonsnedsettelser og psykisk helse i et minoritetsperspektiv

Hvordan vi kan tilby likeverdige tjenester til barn og familier med minoritetsbakgrunn.

Detaljer

 • Pris: 1600,-
 • Antall kursdager: 2
 • Påmeldingsfrist:

Både forskning og erfaring viser at barn med etnisk minoritetsbakgrunn er overrepresentert i forbindelse med forekomst av funksjonsnedsettelse, utviklingsforstyrrelser og psykiske helseproblemer. Å tilby likeverdige tjenester til barn og familier med minoritetsbakgrunn er ikke en lett oppgave. Det er flere faktorer som hindrer helsetjenesten og det øvrige hjelpeapparatet å tilby likeverdige tjenester, blant annet manglende kulturkompetanse og sensitivitet. Oppdatert kunnskap og kompetanseheving er viktige forutsetninger for å fremme likeverdige tjenester til innvandrerbefolkningen med variert språklig, kulturell, og religiøs bakgrunn. RBUP tilbyr et todagers kurs der deltakerne gis et innblikk i funksjonsnedsettelse og psykisk helse i et minoritetsperspektiv. Kurset dekker flere temaer som er knyttet til funksjonsnedsettelse og psykisk helse blant barn og unge med etnisk minoritets-, innvandrer- og flyktningbakgrunn i Norge.

Kurset tar utgangspunkt rundt de følgende spørsmål:

 • Hva sier internasjonal, norsk eller nordisk forskning om forekomst av funksjonsnedsettelse og psykiske helseproblemer blant barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn?
 • Hvilken betydning har etnisk minoritetsstatus og migrasjon for barn og familier med minoritetsbakgrunn i lys av deres hjelpesøkende atferd, oppfatning av funksjonsnedsettelse og psykiske plager; og hvordan forholder de seg til hjelpeapparatet i Norge?
 • Hvilke erfaringer og kunnskap har helsetjenesten i møte med barn og familier med etnisk minoritetsbakgrunn? Hva bør gjøres slik at de får likeverdige og tilpassede helsetjenester?
 • Hvordan opplever etniske minoriteter og innvandrere å være minoritetenes minoritet når barn og unge rammes av funksjonsnedsettelser og psykiske helseproblemer? Hva kan vi lære av minoriteterserfaring (brukerperspektiv)?
 • Hvilke erfaringer har bruker- og interesseorganisasjoner i møte med barn og familier med etnisk minoritetsbakgrunn? I hvor stor grad er etniske minoriteter og innvandrere involvert i bruker- og interesseorganisasjoner for funksjonshemmede og psykiske helseproblemer?

Forelesere går gjennom de ovennevnte spørsmålene. De representerer ulike aktører som kompetansesentre, forskningsmiljøer, helsetjenester, spesialskole for barn med spesialbehov, bruker- og interesseorganisasjoner for funksjonshemmede.

Kreditering

Norsk psykologforening godkjenner kurset som vedlikeholdskurs for spesialister med 12 timer.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Leoul Mekonen - leoul.mekonen@r-bup.no
Prosjektkoordinator Marianne Brekke - marianne.brekke@r-bup.no

Kursets mål

Har du fått kunnskap og økt bevissthet rundt migrasjon og minoritetsstatus påvirker funksjonsnedsettelse blant innvandrere og minoriteter?  

Har du fått kunnskap og innsikt rundt religion og spiritualitets betydning for innvandrere og flyktninger rammet av krisesituasjoner slik som å få barn med funksjonshemming?

Helhetlig sett, har kurset gitt deg brukerperspektiv og utfordringer knyttet til manglende likeverdigtjeneste for personer med etnisk minoritets- og innvandrerbakgrunn?

Målgruppe

Ansatte i PPT, skole, barnehage, BUP, helsestasjon, barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten og ansatte i foreningen for barn og unge med ulike typer av syndromer og funksjonsnedsettelser.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1600,-

  Påmeldingsfrist:

  For sent å melde seg på