Logo som leder til forsiden

Funksjonsnedsettelser og psykisk helse i et minoritetsperspektiv

Hvordan vi kan tilby likeverdige tjenester til barn og familier med minoritetsbakgrunn.

Detaljer

 • Pris: 1600,-
 • Antall kursdager: 2
 • Påmeldingsfrist:

Både forskning og erfaring viser at barn med etnisk minoritetsbakgrunn er overrepresentert i forbindelse med forekomst av funksjonsnedsettelse, utviklingsforstyrrelser og psykiske helseproblemer. Å tilby likeverdige tjenester til barn og familier med minoritetsbakgrunn er ikke en lett oppgave. Det er flere faktorer som hindrer helsetjenesten og det øvrige hjelpeapparatet å tilby likeverdige tjenester, blant annet manglende kulturkompetanse og sensitivitet. Oppdatert kunnskap og kompetanseheving er viktige forutsetninger for å fremme likeverdige tjenester til innvandrerbefolkningen med variert språklig, kulturell, og religiøs bakgrunn. RBUP tilbyr et todagers kurs der deltakerne gis et innblikk i funksjonsnedsettelse og psykisk helse i et minoritetsperspektiv. Kurset dekker flere temaer som er knyttet til funksjonsnedsettelse og psykisk helse blant barn og unge med etnisk minoritets-, innvandrer- og flyktningbakgrunn i Norge.

Kurset tar utgangspunkt rundt de følgende spørsmål:

 • Hva sier internasjonal, norsk eller nordisk forskning om forekomst av funksjonsnedsettelse og psykiske helseproblemer blant barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn?
 • Hvilken betydning har etnisk minoritetsstatus og migrasjon for barn og familier med minoritetsbakgrunn i lys av deres hjelpesøkende atferd, oppfatning av funksjonsnedsettelse og psykiske plager; og hvordan forholder de seg til hjelpeapparatet i Norge?
 • Hvilke erfaringer og kunnskap har helsetjenesten i møte med barn og familier med etnisk minoritetsbakgrunn? Hva bør gjøres slik at de får likeverdige og tilpassede helsetjenester?
 • Hvordan opplever etniske minoriteter og innvandrere å være minoritetenes minoritet når barn og unge rammes av funksjonsnedsettelser og psykiske helseproblemer? Hva kan vi lære av minoriteterserfaring (brukerperspektiv)?
 • Hvilke erfaringer har bruker- og interesseorganisasjoner i møte med barn og familier med etnisk minoritetsbakgrunn? I hvor stor grad er etniske minoriteter og innvandrere involvert i bruker- og interesseorganisasjoner for funksjonshemmede og psykiske helseproblemer?

Forelesere går gjennom de ovennevnte spørsmålene. De representerer ulike aktører som kompetansesentre, forskningsmiljøer, helsetjenester, spesialskole for barn med spesialbehov, bruker- og interesseorganisasjoner for funksjonshemmede.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Leoul Mekonen - leoul.mekonen@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Målgruppe

Ansatte i PPT, skole, barnehage, BUP, helsestasjon, barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten og ansatte i foreningen for barn og unge med ulike typer av syndromer og funksjonsnedsettelser.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1600,-

  Påmeldingsfrist: