Logo som leder til forsiden

Sped- og småbarn utsatt for vold og omsorgssvikt

Hvordan påvirkes sped- og småbarn av traumatiserende familieforhold og av å eksponeres for stress eller rus i fosterlivet?

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Hva fremmer og hemmer god utvikling? Hvordan vurdere barns omsorgsbehov og foreldres omsorgskapasitet? 

Dette kurset gir deg en innføring i hvordan forstå og gi en stemme til risikoutsatte barn som er for små til at de selv kan ordlegge hvordan de har det.

Forelesere

Kristin G. Furuholmen er psykologspesialist og sjefpsykolog i Barne- og familieetaten i Oslo, avdeling Akutt og korttid.

Mette Sund Sjøvold var i mange år sjefpsykolog ved Aline poliklinikk, og er i dag psykologspesialist ved Alternativ til Vold.

Begge har i mange år jobbet med utredning og hjelp til sped- og småbarn utsatt for vold og omsorgssvikt og deres omsorgspersoner.

Kreditering

Kurset vil bli søkt om godkjenning som vedlikeholdskurs hos Psykologforeningen, Utdanningsforbundet og Legeforeningen.

Kursansvarlig

Studieleder Eline Hagvoll Trudvang - eline.trudvang@r-bup.no
Prosjektkoodinator Inger-Line Wahl - inger.wahl@r-bup.no

Kursets mål

 • Vold og omsorgssvikt i tidlig levealder

 • Foreldrefungering som utgjør en risiko

 • Reguleringsvansker

 • Utviklingstraumer

 • Generelle betraktninger om utredningsarbeid og behandlingsomsorg

Målgruppe

Alle faggrupper som jobber med de minste barna eller som ønsker å lære mer om dette.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: