Logo som leder til forsiden

SMART

SMART (strukturert materiale for terapi) er et verktøy for å forebygge og behandle emosjonelle problemer hos ungdom.

Detaljer

 • Pris: 3000,-
 • Antall kursdager: 2
 • Påmeldingsfrist:

SMART er et lavterskeltilbud som er basert på kognitive og atferdsterapeutiske teorier, og består av en veiledningsbok til fagpersoner og en arbeidsbok til ungdom.

Veiledningsboken gir en lettfattelig beskrivelse av emosjonelle problemer. Den gir en innføring i hvordan man kan kartlegge problemenes alvorlighetsgrad, og hjelper å vurdere når ungdommene bør henvises videre til annenlinjetjenesten. Samtidig beskriver veilederen gjennomføring av de møtene i programmet og hvordan man kan forebygge angst og depresjon i praksis. Arbeidsboka gir ungdom alle relevante informasjoner om emosjonelle problemer samt forskjellige øvelser som hjelper å ta den nye kunnskapen også i bruk og mestre hverdagen bedre.

SMART er dermed interessant for alle som vil bli flinkere i å håndtere sine følelser og særlig nyttig for ungdom som er engstelig, usikkert eller trist.

Gjennom åtte gruppesamlinger kan ungdom, i samarbeid med veileder, lære hvordan tanker, følelser, atferd og kroppsreaksjoner henger sammen. På den måten får ungdommene kunnskap til å forstå sine egne reaksjoner, de kan sette seg mål og arbeide med konkrete utfordringer.

Det vil bli gitt praktiske eksempler, tips og råd for bruk av SMART-grupper i skolen, og mulighet for kursdeltagere til å prøve ut øvelser og teknikker brukt i SMART.

Foreleser

Simon-Peter Neumer er psykologspesialist, arbeider som forsker i Seksjon forskergruppe folkehelse og forebygging og jobber hovedsakelig med forskningsbaserte programmer for forebygging eller behandling av emosjonelle lidelser.

Kursansvarlig

Forsker Simon-Peter Neumer - simon-peter.neumer@r-bup.no
Prosjektkoordinator Inger Line Wahl- inger-line.wahl@r-bup.no

Kursets mål

Kursdagene vil gjøre deltakerne i stand til å bruke SMART-verktøyet i sitt arbeid med ungdom

Målgruppe

Helsesykepleiere, pedagoger, sosial- og kontaktlærere og psykologer førstelinjen som arbeider med ungdom.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 3000,-

  Påmeldingsfrist:

  For sent å melde seg på