Logo som leder til forsiden

Egenomsorg for hjelpere i møte med sårbare foreldre i svangerskap, fødsel og barsel

Det å kjenne på egen sårbarhet er viktig i arbeid med andre sårbare.

I perinatalperioden har vi som behandlere mye ansvar. Det kan være små marginer mellom liv og død. Dette kurset gir deg en innføring i grunnleggende kunnskap om hvordan arbeid med perinatal helse kan være krevende for oss som hjelpere. Dette er både på grunn av den faktiske sårbarheten til det ufødte/nyfødte barnet og på grunn av de følelser dette vekker i hjelperen.

Hjelperens grunnleggende omsorgserfaringer spiller en rolle i møtet med den andre. Ved å kjenne egen historie forstår man bedre samspillet med andre. Kunnskap om egen sårbarhet er viktig for å kunne skape endring hos andre, og gir også hjelp til egen utvikling og trivsel.

Arbeid med egen sårbarhet i møte med andre vil tematiseres gjennom teori og øvelser. Sentrale begreper som vil belyses er blant annet empati, nevrobiologi, mentalisering, affektiv regulering og selvmedfølelse.

Foreleser

Psykologspesialist Gro Vatne Brean - gro.vatne.brean@r-bup.no

Kreditering

Norsk psykologforening godkjenner kurset som 6 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Kursansvarlig

Seksjonsleder Gun-Mette Røsand - gmr@r-bup.no
Prosjektkoordinator Unni Rosenkilde - unni.rosenkilde@r-bup.no

Kursets mål

  • Egen sårbarhet i møte med andre sårbare
  • «Verktøy» for å møte egen sårbarhet
  • Affektiv regulering

Målgruppe

Psykologer, leger, jordmødre, helsesykepleiere og andre fagpersoner som jobber med familier i perinatalperioden.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)