Logo som leder til forsiden

Egenomsorg for hjelpere i møte med sårbare foreldre i svangerskap, fødsel og barsel

Det å kjenne på egen sårbarhet er viktig i arbeid med andre sårbare.

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

I perinatalperioden har vi som behandlere mye ansvar. Det kan være små marginer mellom liv og død. Dette kurset gir deg en innføring i grunnleggende kunnskap om hvordan arbeid med perinatal helse kan være krevende for oss som hjelpere. Dette er både på grunn av den faktiske sårbarheten til det ufødte/nyfødte barnet og på grunn av de følelser dette vekker i hjelperen.

Hjelperens grunnleggende omsorgserfaringer spiller en rolle i møtet med den andre. Ved å kjenne egen historie forstår man bedre samspillet med andre. Kunnskap om egen sårbarhet er viktig for å kunne skape endring hos andre, og gir også hjelp til egen utvikling og trivsel.

Arbeid med egen sårbarhet i møte med andre vil tematiseres gjennom teori og øvelser. Sentrale begreper som vil belyses er blant annet empati, nevrobiologi, mentalisering, affektiv regulering og selvmedfølelse.

Foreleser

Psykologspesialist Gro Vatne Brean - gro.vatne.brean@r-bup.no

Kreditering

Norsk psykologforening godkjenner kurset som 6 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister. 

Kursansvarlige

Seksjonsleder Kari Slinning - kari.slinning@r-bup.no
Prosjektkoordinator Unni Rosenkilde - unni.rosenkilde@r-bup.no

Kursets mål

 • Egen sårbarhet i møte med andre sårbare
 • «Verktøy» for å møte egen sårbarhet
 • Affektiv regulering

Målgruppe

Psykologer, leger, jordmødre, helsesykepleiere og andre fagpersoner som jobber med familier i perinatalperioden.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: