Logo som leder til forsiden

Overgangen til moderskapet

Det å bli en ny familie er krevende for både mor og partner, der både gode og vonde følelser kan komme til uttrykk. 

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Graviditet, fødsel og barseltid er en sårbar tid og en stor overgang for alle foreldre. Psykiske problemer er den vanligste komplikasjonen som oppstår som følge av graviditet og fødsel. Dette kurset vil gi en innføring i overgangen til moderskapet og belyse ulike problemstillinger mor, partner og barn kan møte.


Program

09.00-09.15 Velkommen, intro og presentasjon

09.15-10.00 Overgangen til moderskapet

10.00-10.15 Pause

10.15-11.00 Mer om moderskap

11.00-11.15 Pause

11.15-12.00 Utfordringer 

12.00-12.45 Lunsj

12.45-15.30 Mer om utfordringer


Foreleser

Psykologspesialist Gro Vatne Brean - gro.vatne.brean@r-bup.no

Kreditering

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 6 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.


Kursansvarlige

Seksjonsleder Gun-Mette Røsand - gmr@r-bup.no

Prosjektkoordinator Unni Rosenkilde - unni.rosenkilde@r-bup.noKun fysisk deltagelse. Dette kurset egner seg ikke som et hybrid kurs.

Kursets mål

 • Sentrale psykologiske temaer i overgangen til moderskapet      
 • Utfordringer /diagnoser
 • Bli tryggere i møte med sårbare foreldre

Målgruppe

Psykologer, leger, jordmødre, helsesykepleiere og andre fagpersoner som jobber med familier i fasen med graviditet og barseltid.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: