Logo som leder til forsiden

Fagdager for kontor­faglig ansatte i BUP

Kontorfaglige ansattes rolle i å skape kvalitet i tjenesten.

Innhold og tema for dagene

  • Prosedyrekoding
  • Nasjonale pasientforløp
  • Stressmestring og egenivaretakelse. 

Forelesere

Anne-Stine Meltzer - Pilar, Mariann Johannessen og Ingrid Breder Waller - Oslo Universitetssykehus HF, Ann Kristin Drivvold - Sykehuset Østfold, Elisabeth Hellzen - RBUP Øst og Sør

Kursansvarlig

Konsulent Marianne Brekke marianne.brekke@r-bup.no
Studieleder Hege Sundstrøm - hege.sundstrom@r-bup.no

Kursets mål

Få bedre kunnskap om:
  • Prosedyrekoding
  • Nasjonale pasientforløp
  • Stressmestring og egenivaretakelse

Målgruppe

Kontorfaglig ansatte eller andre med kontorfaglige oppgaver i BUP.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)