RBUP logo

Barn på flukt fra krig

Hvordan kommunisere vanskelige følelser i dialog med barn, og hvordan kan vi gi små barn en anledning til å formidle hva de har erfart? 

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Hvordan kan vi tilby kontakt, lek og samtale som kan lindre deres smerte, skape mening og gi håp?


Noen flykter alene, mens andre kommer sammen med sine familier, sine naboer eller sammen med andre slektninger. Jobber du i omsorgssenter, barnevernet, helsetjenesten, i skole eller barnehage, eller har du frivillig engasjert deg i hjelpearbeid, vil du på dette kurset få en innføring i hvilke psykologiske behov barn på flukt har, og hva vi kan gjøre for å ivareta dem og deres familier på en god måte.

Kursets innhold:

Barns utviklingspsykologiske behov og foreldrenes betydning i kriser.

Med fokus på foreldre:
 • Krisepsykologi og krisehåndtering (hvordan hjelpe foreldre)
 • Postmigrasjonsvansker (hvordan ivareta foreldrenes identiteter og kompetanser, og betydning av dette for deres psykiske helse
Med fokus på barnet:
 • Arbeid med samregulering (å styrke tilknytningsrelasjoner)
 • Å spille på lag med barnets evne til symbolisering og evne til å leke
 • «Fantasi møter virkelighet»: symbolisering og mestring
 • Bruk av lek og lekens betydning for utvikling og mestring
 • Bruk av lek som en anledning til å forstå og hjelpe barnet, samt styrke relasjonen til omsorgspersonen
 • Bruk av tegning og historiefortellinger
 • Lek vs. spill
 • Samtaler med barn og ungdom
 • Bruk av aktiviteter og betydningen av å gjøre godt for andre

Kursholdere:

Zemir Popovac er psykologspesialist og er en av gründerne av Favne Psykologbistand der han til daglig jobber med barn- og unges psykiske helse. Han er også veileder for helsepersonell og andre faggrupper innenfor psykisk helsevern og barnevern. Zemir underviser i utviklingspsykologi, personlighetspsykologi og psykisk helse ved NTNU (avd. Gjøvik), Høgskolen i Innlandet og på spesialistutdanningen for norske psykologer. Zemir har også bakgrunn som krigsflyktning. Dette gir ham et personlig innblikk i tema flukt, migrasjon og helse. Hans fagartikler om postmigrasjonsvansker brukes som pensum på helseutdanninger og er viktige bidrag til å øke vår forståelse av migrasjonshelse.

Marit Reinfjord Simonsen er klinisk barnevernspedagog. Hun er ansatt i seksjon for sped- og småbarn på RBUP, hvor hun jobber som gruppelærer i fordypningen Sped- og småbarns psykiske helse og fordypningen Barnevernsarbeid med risikoutsatte sped- og småbarnsfamilier. Hun jobber også som behandler ved sped- og småbarnsteamet i Drammen BUP. Marit har klinisk erfaring med traumebehandling til sped- og småbarn og deres familier, og hun har blant annet kompetanse i Child Parent Psychotherapy (CPP) og Barneorientert familieterapi (BOF).

Kursansvarlig:

Spesialrådgiver Elisabeth Hellzen - elisabeth.hellzen@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Målgruppe:

Kurset er egnet for alle som tar imot barn og unge på flukt fra krig

Anbefalt lesing:
Dyregrov, A. (2017). Barn og traumer. Fagbokforlaget. 3.utgave. Bergen
Popovac, Z. (2020). Innvandrerhelse og postmigrasjonsvansker. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 17(4), 277 - 286.
Popovac, Z. (2022). Fluktens pris – postmigrasjonsvansker. Norsk Psykologforening, nettutgave. 
https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2022/05/fluktens-pris-postmigrasjonsvansker
Øiestad, G. (2022, 22.april). Å normalisere livet. Klassekampen, nettutgave. 
https://klassekampen.no/utgave/2022-04-22/a-normalisere-livet


Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: