Logo som leder til forsiden

Barn på flukt fra krig

Hvordan kommunisere vanskelige følelser i dialog med barn, og hvordan kan vi gi små barn en anledning til å formidle hva de har erfart

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Hvordan kan vi tilby kontakt, lek og samtale som kan lindre deres smerte, skape mening og gi håp?

Noen flykter alene, mens andre kommer sammen med sine familier, sine naboer eller sammen med andre slektninger. Jobber du i omsorgssenter, barnevernet, helsetjenesten, i skole eller barnehage, eller har du frivillig engasjert deg i hjelpearbeid, vil du på dette kurset få en innføring i hvilke psykologiske behov barn på flukt har, og hva vi kan gjøre for å ivareta dem og deres familier på en god måte.

Barns utviklingspsykologiske behov og foreldrenes betydning i kriser.

Med fokus på foreldre:

 • Krisepsykologi og krisehåndtering (hvordan hjelpe foreldre)
 • Postmigrasjonsvansker (hvordan ivareta foreldrenes identiteter og kompetanser, og betydning av dette for deres psykiske helse

Med fokus på barnet

 • Arbeid med samregulering (å styrke tilknytningsrelasjoner)
 • Å spille på lag med barnets evne til symbolisering og evne til å leke
 • «Fantasi møter virkelighet»: symbolisering og mestring
 • Bruk av lek og lekens betydning for utvikling og mestring
 • Bruk av lek som en anledning til å forstå og hjelpe barnet, samt styrke relasjonen til omsorgspersonen
 • Bruk av tegning og historiefortellinger
 • Lek vs. spill
 • Samtaler med barn og ungdom
 • Bruk av aktiviteter og betydningen av å gjøre godt for andre

Foreleser

Zemir Popovac er psykologspesialist og er en av gründerne av Favne Psykologbistand der han til daglig jobber med barn- og unges psykiske helse. Han er også veileder for helsepersonell og andre faggrupper innenfor psykisk helsevern og barnevern. Zemir underviser i utviklingspsykologi, personlighetspsykologi og psykisk helse ved NTNU (avd. Gjøvik), Høgskolen i Innlandet og på spesialistutdanningen for norske psykologer. Zemir har også bakgrunn som krigsflyktning. Dette gir ham et personlig innblikk i tema flukt, migrasjon og helse. Hans fagartikler om postmigrasjonsvansker brukes som pensum på helseutdanninger og er viktige bidrag til å øke vår forståelse av migrasjonshelse.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Elisabeth Hellzen - elisabeth.hellzen@r-bup.no

Konsulent Marianne Brekke - marianne.brekke@r-bup.no

Kursets mål

Økt forståelse for barns utviklingspsykologiske behov i kriser som flukt og krig
Økt forståelse for psykologiske utfordringer knyttet til foreldrerollen og hvordan denne rammes under krig og flukt
Økt kunnskap om tiltak og tilnærminger overfor barn og familier på flukt som trenger hjelp, støtte og oppfølging
Økt kunnskap om tilnærminger overfor foreldre som er flyktninger og som trenger hjelp og støtte i foreldrerollen

Målgruppe

Kurset er egnet for alle som tar imot barn og unge på flukt fra krig

Anbefalt lesing:
Dyregrov, A. (2017). Barn og traumer. Fagbokforlaget. 3.utgave. Bergen
Popovac, Z. (2020). Innvandrerhelse og postmigrasjonsvansker. Tidsskrift for psykisk helsearbeid, 17(4), 277 - 286.
Popovac, Z. (2022). Fluktens pris – postmigrasjonsvansker. Norsk Psykologforening, nettutgave. 
https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2022/05/fluktens-pris-postmigrasjonsvansker
Øiestad, G. (2022, 22.april). Å normalisere livet. Klassekampen, nettutgave. 
https://klassekampen.no/utgave/2022-04-22/a-normalisere-livet

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: