Logo som leder til forsiden

Intersubjektiv salong

Et rom for dialog og inspirasjon i feltet psykoterapi med barn og unge.

 

Detaljer

 • Pris: 50,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Salong stammer helt tilbake fra 1600-tallet der ideen var å samles for å kommunisere og debattere rundt et aktuelt tema. Med intersubjektiv salong ønsker vi å skape et slikt rom. Dette er ment som et åpent forum for klinikere som er interessert i det psykoterapeutiske møte og som arbeider i feltet barn og unge. Salongen starter med et faglig innlegg før det inviteres til samtale og refleksjon i en åpen og leken form. Det vil bli servert snacks og noe i glasset.

Tema

"Smart"  Når ordene ikke er der - Arbeid med utviklingstraumatiserte barn i sanse- og bevegelsesrom (SMART) 

Ikke alle barn kan snakke eller leke om det de har opplevd. Hva når kroppen spinner eller ordene ikke er der? Da kan arbeid med regulering gjennom å bruke kroppen være mer hensiktsmessig. SMART er en metode der kroppslig regulering er ankeret, men der man også jobber med traumeprossessering og tilknytningsbygging. Tilstandsregulering, gjensidig regulering, relasjonsarbeid, deltakelse i lek for terapeuten og kroppslig og affektiv inntoning er noen av elementene som også er overlappende med intersubjektiv metode.

Foreleser

Gry Sannem Hustad er psykologspesialist i BUP. Hun har i en årrekke vært en av gruppelærene og veilederne på utdanningen i utviklingsrettet intersubjektiv terapi med barn og ungdom. I sitt foredrag vil hun belyse hvordan arbeid på SMART rommet kan forståes innenfor den intersubjektive forståelsesrammen og hvordan SMART rommet kan utvide de terapeutiske mulighetene i møte med barn som har helt grunnleggende utviklingsbehov.

Pris

Kr 50,- som betales ved inngangen

Kursansvarlig 

Studieleder Kristin F. Moe - kristin.moe@r-bup.no

Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no


Målgruppe

Kveldsarrangement for klinikere i barn/ unge feltet

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:Oslo
  Pris:

  kr 50,-

  Påmeldingsfrist: