Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Elever med nevroutviklingsforstyrrelser i skolen

Vi gjennomgår hvordan kartlegging kan gjennomføres, og viser nyttige tilretteleggingstiltak som er aktuelle for denne gruppen elever.  

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

I dette kurset vil du få en kort introduksjon til hva nevroutviklingsforstyrrelser er. Vi ser på hvordan symptomer knyttet til dette kan vise seg på skolen. Vi gjennomgår hvordan kartlegging kan gjennomføres, og viser nyttige tilretteleggingstiltak som er aktuelle for denne gruppen elever.

Vi vil gi en kort innføring i de vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene; ADHD, autisme, språkvansker og Tourettes syndrom.

Vi viser hvordan kartlegging av elevens interesser og læringsforutsetninger kan bidra til å få fram hvordan skolen kan tilrettelegge for mestring og trivsel.

Vi vil gå gjennom prinsipper for tilretteleggingstiltak i skolen, der vi viser til tiltak innen flere tiltaksnivåer.

Forelesere

Kristin Andreassen Eide er psykologspesialist og spesialrådgiver ved RBUP. Kristin har tidligere jobbet i PPT, BUP og som rådgiver i barnehage- og skolemiljø. Hun har erfaring med forebyggende arbeid med særskilt vekt på hvordan barnehage- og skoleansatte kan legge til rette for inkludering, mestring og tilhørighet, og bidra til et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge. 

Elisabeth Øverland er spesialist i klinisk pedagogikk. Hun jobber ved RBUP og er stipendiat ved Sykehuset Innlandet/Høgskolen i Innlandet. Hun har tidligere jobbet i BUP, skole, PPT og Statped. Hun har mye erfaring med utredning, oppfølging og behandling av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Elisabeth Øverland - elisabeth.overland@r-bup.no
Prosjektkoordinator Caroline Lund - caroline.lund@r-bup.no

Kursets mål

Du får kunnskap om:

 • Hva nevroutviklingsforstyrrelser er, og hvordan dette kan vise seg hos barn i skolen
 • Kartlegging av interesser og læringsforutsetninger
 • Tilretteleggingstiltak i skolen som er spesielt egnet for elever med nevroutviklingsforstyrrelser, men som også bidrar til positiv utvikling for alle elever

Målgruppe

Ansatte i skole og PPT, samt andre kommunale tjenester. Ansatte i spesialisthelsetjenesten som gir veiledning til skole.Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: