Logo som leder til forsiden

Elever med nevroutviklingsforstyrrelser i skolen

Vi gjennomgår hvordan kartlegging kan gjennomføres, og viser nyttige tilretteleggingstiltak som er aktuelle for denne gruppen elever.  

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

På dette kurset vil du få en introduksjon til hva nevroutviklingsforstyrrelser er, og hvordan vansker knyttet til dette kan vise seg på skolen. 

Vi vil gi en innføring i de vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene; ADHD, autismespekterforstyrrelse, språkvansker og Tourettes syndrom. Vi viser hvordan kartlegging av elevens interesser og læringsforutsetninger kan bidra til å få fram hvordan skolen kan tilrettelegge for mestring og trivsel. Vi vil gå gjennom prinsipper for tilretteleggingstiltak i skolen, også innenfor det allmenpedagogiske. Det vil bli vist til tiltak innen alle tre tiltaksnivåer.

Mange elever med nevroutviklingsforstyrrelser opplever at skolen blir utfordrende, og strever med tilstedeværelse. Skolefravær er et økende problem i denne elevgruppen. I kurset vil vi bruke eleveksempler for å vise hvordan man kan jobbe for å få elever tilbake til skolen.

Forelesere

Ida Svantorp er spesialist i klinisk pedagogikk og er spesialrådgiver ved RBUP. Hun har erfaring med utredning og tilrettelegging gjennom å ha jobbet i skole, PPT, skolehelsetjenesten og BUP.

Elisabeth Øverland er spesialist i klinisk pedagogikk. Hun jobber ved RBUP og ved BUP Follo, og er stipendiat ved Sykehuset Innlandet. Hun har tidligere jobbet i skole, PPT og Statped. Hun har mye erfaring med utredning, oppfølging og behandling av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Elisabeth Øverland - elisabeth.overland@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

Du får kunnskap om:

 • Hva nevroutviklingsforstyrrelser er, og hvordan dette kan vise seg hos barn i skolen
 • Kartlegging av interesser og læringsforutsetninger
 • Tilretteleggingstiltak i skolen som er spesielt egnet for elever med nevroutviklingsforstyrrelser, men som også bidrar til positiv utvikling for alle elever.

Målgruppe

Ansatte i skole og PPT, samt andre kommunale tjenester. Ansatte i spesialisthelsetjenesten som gir veiledning til skole.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: