RBUP logo

Elever med nevroutviklingsforstyrrelser i skolen - forståelse og tilrettelegging

I dette kurset vil du få en introduksjon til hva nevroutviklingsforstyrrelser er, og hvordan vansker knyttet til dette, kan vise seg på skolen. Vi gjennomgår nyttige tiltak som er aktuelle for denne gruppen elever.

Detaljer

  • Pris: 900,-
  • Antall kursdager: 1
  • Påmeldingsfrist:

Vi vil gi en innføring i de vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene; ADHD, autismespekterforstyrrelse, språkvansker og Tourettes syndrom. Vi vil gå gjennom tilretteleggingstiltak i skolen som kan bidra til at denne elevgruppen opplever trivsel og mestring i klasserommet.


Forelesere

Elisabeth Øverland er spesialist i klinisk pedagogikk. Hun jobber ved RBUP Øst og Sør og ved BUP Follo. Hun har tidligere jobbet i skole, PPT og Statped. Hun har mye erfaring med utredning, oppfølging og behandling av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser. Andre forelesere vil bli annonsert senere.

Kursansavarlig

Spesialrådgiver Elisabeth Øverland - elisabeth.overland@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

  • Hva nevroutviklingsforstyrrelser er, og hvordan dette kan vise seg hos barn i skolen.
  • Tilretteleggingstiltak i skolen som er spesielt egnet for barn med nevroutviklingsforstyrrelser, men som også bidrar til positiv utvikling for alle barn.

Målgruppe

Ansatte i skole og PPT, samt andre kommunale tjenester.

Kommende kurs

Husk påmeldingsfristen

StedDato
Oslo

0700-1400

Meld deg på