RBUP logo

Elever med nevroutviklingsforstyrrelser i skolen - forståelse og tilrettelegging

I dette kurset vil du få en introduksjon til hva nevroutviklingsforstyrrelser er, og hvordan vansker knyttet til dette, kan vise seg på skolen. Vi gjennomgår hvordan kartlegging kan gjennomføres, og viser nyttige tilretteleggingstiltak som er aktuelle for denne gruppen elever.

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Vi vil gi en innføring i de vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene; ADHD, autismespekterforstyrrelse, språkvansker og Tourettes syndrom.

Vi viser hvordan kartlegging av elevens interesser og læringsforutsetninger kan bidra til å få fram hvordan skolen kan tilrettelegge for mestring og trivsel.

Vi vil gå gjennom prinsipper for tilretteleggingstiltak i skolen.

Mange elever med nevroutviklingsforstyrrelser opplever at skolen blir utfordrende, og strever med tilstedeværelse. Skolefravær er et økende problem i denne elevgruppen. I kurset vil vi bruke eleveksempler for å vise hvordan man kan jobbe for å få elever tilbake til skolen.


Forelesere


Kristine Damsgaard er seniorrådgiver i Statped. Hun har grunnutdanning som barnehagelærer, embetseksamen i spesialpedagogikk, og har jobbet 19 år i ulike PP-tjenester. Hun jobber nå i Statped med elever med nevrodiagnoser og ufrivillig skolefravær, og med veiledning på samme tema til kommuner og fylkeskommuner.
Maren-Johanne Nordby jobber som seniorrådgiver i Statped. Hun har tidligere jobbet i skole og PPT. Hun har mye erfaring med rådgivning og oppfølging av elever med nevrodiagnoser og ufrivillig skolefravær.
Hedda Gjesti Tjäder jobber som seniorrådgiver i Statped. Har tidligere jobbet i skolen med elever med autismespekterforstyrrelse. Hun har mye erfaring med tilrettelegging av undervisning, psykoedukasjon og ufrivillig skolefravær for elever med nevrodiagnoser.
Elisabeth Øverland er spesialist i klinisk pedagogikk. Hun jobber ved RBUP øst og sør og ved BUP Follo, og er stipendiat ved Sykehuset Innlandet. Hun har tidligere jobbet i skole, PPT og Statped. Hun har mye erfaring med utredning, oppfølging og behandling av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser.

Kursansavarlig


Spesialrådgiver Elisabeth Øverland - elisabeth.overland@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

Du får kunnskap om:

 • Hva nevroutviklingsforstyrrelser er, og hvordan dette kan vise seg hos barn i skolen.
 • Kartlegging av interesser og læringsforutsetninger
 • Tilretteleggingstiltak i skolen som er spesielt egnet for elever med nevroutviklingsforstyrrelser, men som også bidrar til positiv utvikling for alle elever.

Målgruppe

Ansatte i skole og PPT, samt andre kommunale tjenester. Ansatte i spesialisthelsetjenesten som gir veiledning til skole.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: