RBUP logo

Nevroutviklingsforstyrrelser i barnehagen - kartlegging og tilrettelegging

En introduksjon til hva nevroutviklingsforstyrrelser er, og hvordan vansker knyttet til dette kan vise seg i barnehagen. 

Detaljer

 • Pris: 1600,-
 • Antall kursdager: 2
 • Påmeldingsfrist:

På dette kurset vil vi gjennomgå nyttige tiltak for denne gruppen barn.

Første dag gir vi en innføring i de vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene; ADHD, autismespekterforstyrrelse, språkvansker og Tourettes syndrom.

Selv om det ikke er så vanlig at barn blir diagnostisert med disse tilstandene så tidlig som i barnehagen, kan en del barn ha tydelige utfordringer når det gjelder konsentrasjon, impulsivitet, hyperaktivitet, språk og rigiditet som gjør at de strever i samspillet med andre. Tidspunktet for modning varierer fra barn til barn, og normalitetsvariasjonen er stor. Noen få barn vil imidlertid vise så høy grad av avvikende atferd sammenliknet med jevnaldrende, at det vil vekke bekymring hos barnehagen og foreldre. 

Barnehagen har ofte en magefølelse på at denne atferden tyder på et avvik i utviklingen, men kan være redd for å stigmatisere barnet. God kunnskap om hva slags atferd i barnehagealder man må være ekstra oppmerksom på, knyttet opp mot nevroutviklingsforstyrrelser, vil kunne gi større faglig trygghet i arbeidet med å oppdage disse barna og gi dem nødvendig hjelp.

Det er en overrepresentasjon av barn som blir diagnostisert med nevroutviklingsforstyrrelser og autismespekterforstyrrelser som har minoritetsbakgrunn. Vi skal løfte viktige perspektiver knyttet til denne problematikken, både når det gjelder tiltak, men også hvordan vi best mulig kan samarbeide med, og støtte familiene.

Dag to retter vi søkelyset mot barn i barnehagen med autismespekterforstyrrelse og tiltak rettet mot dem.


Dag 2 omhandler autismespekterforstyrrelser spesielt

Man kan melde seg på én, eller begge dagene.

Forelesere

Foreleserne for de to kursdagene blir annonsert på et senere tidspunkt.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Elisabeth Øverland - elisabeth.overland@r-bup.no
Prosjektkoodinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

 • Hva nevroutviklingsforstyrrelser er, og hvordan det kan vise seg hos barn i barnehagen
 • Spesifikke tiltak rettet mot barn som er urolige og ukonsentrerte i barnehagen.
 • Spesifikke tiltak rettet mot barn innenfor autismespekteret.
 • Nevroutviklingsforstyrrelser i et flerkulturelt perspektiv, med særlig fokus på foreldresamarbeid.
 • Fokus på tidlig innsats, en nettbasert læringsressurs om tidlig intervensjon i barnehagen overfor barn fra 3 til 6 år med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Gode tilretteleggingstiltak i barnehagen som er spesielt egnet for barn med nevroutviklingsforstyrrelser, men som også bidrar til positiv utvikling for alle barn.

Målgruppe

Ansatte i barnehage, ansatte i spesialpedagogiske fagteam, PP-rådgivere, helsesykepleiere og fysioterapeuter som arbeider opp mot barnehage.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1600,-

  Påmeldingsfrist: