RBUP logo

Barn med nevroutviklingsforstyrrelser i barnehagen - kartlegging og tilrettelegging

I dette kurset vil du få en introduksjon til hva nevroutviklingsforstyrrelser er, og hvordan vansker knyttet til dette, kan vise seg i barnehagen. Vi gjennomgår nyttige tiltak som er aktuelle for denne gruppen barn. 

Vi vil gi en innføring i de vanligste nevroutviklingsforstyrrelsene; ADHD, autismespekterforstyrrelse, språkvansker og Tourettes syndrom. Selv om det ikke er så vanlig at barn blir diagnostisert med disse tilstandene så tidlig som i barnehagen, kan en del barn ha tydelige utfordringer innen konsentrasjon, impulsivitet, hyperaktivitet og språk samt regulering av følelser, som gjør at de strever i samspillet med andre. Tidspunktet for modning varierer fra barn til barn, og normalitetsvariasjonen er stor. Noen få barn vil imidlertid vise så høy grad av avvikende atferd sammenliknet med jevnaldrende, at det vil vekke bekymring hos barnehagen og foreldre. Barnehagen har ofte en magefølelse på at denne atferden tyder på et avvik i utviklingen, men kan være redd for å stigmatisere barnet. God kunnskap om hva slags atferd i barnehagealder man må være ekstra oppmerksom på, knyttet opp mot nevroutviklingsforstyrrelser, vil kunne gi større faglig trygghet i arbeidet med å oppdage disse barna og gi dem nødvendig hjelp.

Forelesere

Yuliya Haugland er utdannet lærer og psykolog. Hun er leder av PPT i Gjerdrum kommune. Hun har tidligere jobbet i Statped og PPT, og har lang erfaring med utredning av og pedagogisk tilrettelegging for barn med nevroutviklingsforstyrrelser. Hun har sammen med Rita Tangen skrevet boken «Barn med ADHD i barnehagen: tilrettelegging for trivsel, lek og læring».

Ingrid Prøis er spesialpedagog og jobber som spesialrådgiver i seksjon for sped – og småbarn på RBUP. Hun har mange års erfaring med barn som av ulike årsaker trenger et tilrettelagt opplæringstilbud i barnehage og skole. Hun har blant annet jobbet i støttetjenester tilknyttet barnehagen med veiledning til foreldre og ansatte.

Sunniva Heigård er pedagogisk-psykologisk rådgiver. Hun jobber i PPT Oslo, i seksjon for barnehage og i fagteam autisme. Hun har tidligere jobbet i barnehage og på dagsenter. Hun har lang erfaring med utredning og pedagogisk tilrettelegging i barnehage. 

Elisabeth Øverland er spesialist i klinisk pedagogikk. Hun jobber ved RBUP øst og sør og ved BUP Follo. Hun har tidligere jobbet i skole, PPT og Statped. Hun har mye erfaring med utredning, oppfølging og behandling av barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser. 

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Elisabeth Øverland - elisabeth.overland@r-bup.no
Prosjektkoodinator Malin Trædal Flem - malin.tredal.flem@r-bup.no

Kursets mål

Du får kunnskap om:
    Hva nevroutviklingsforstyrrelser er, og hvordan det kan vise seg hos barn i barnehagen
    Fokus på tidlig innsats, en nettbasert læringsressurs om tidlig intervensjon i barnehagen overfor barn fra 3 til 6 år med konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
    Gode tilretteleggingstiltak i barnehagen som er spesielt egnet for barn med nevroutviklingsforstyrrelser, men som også bidrar til positiv utvikling for alle barn.


Målgruppe

Ansatte i barnehage, ansatte i spesialpedagogiske fagteam, helsesykepleiere og fysioterapeuter som arbeider opp mot barnehage.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)