RBUP logo

Emosjonsregulering hos ungdom

Kurset har som hensikt å gi en innføring i temaet emosjonsregulering.

Gjennom oppdatert forskning og praktiske øvelser og et fokus på forebygging og behandling av psykiske problemer, vil kurset ta for seg emosjonsregulering hos ungdom. Emosjoner og reguleringen av dem står sentralt i tilnærminger rettet mot underliggende psykiske problemer som går på tvers av de klassiske diagnostiske kategoriene.

Forskning viser at tiltak som retter seg mot å bedre emosjonsregulering er lovende i både forebygging og behandling av et bredt spekter av psykiske problemer.

Forelesere

Spesialrådgiver Stine Løvereide, spesialrådgiver Ida Svantorp, forsker og seksjonsleder John Kjøbli og forsker Siri Saugestad Helland

Kursansvarlig

Forsker Siri Saugestad Helland - siri.saugestad.helland@r-bup.no

Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

  • Innsikt i oppdatert forskning og teorier som underbygger emosjonsregulering som en sentral faktor i psykiske problemer.
  • Konkrete eksempler på praksiser som retter seg mot å bedre emosjonsregulering.
  • Praktiske eksempler og øvelser på hvordan man kan jobbe med emosjonsregulering hos ungdom.

Målgruppe

Fagpersoner som arbeider med endringsarbeid med ungdom i for eksempel skolehelsetjenesten, psykisk helseteam, PPT og BUP.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)