Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Emosjonsregulering hos ungdom

Innføring i temaet emosjonsregulering, gjennom oppdatert forskning, praktiske øvelser og søkelys på forebygging og behandling av psykiske problemer.

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Emosjoner og reguleringen av dem står sentralt i tilnærminger rettet mot underliggende psykiske problemer som går på tvers av de klassiske diagnostiske kategoriene. Forskning viser at tiltak som retter seg mot å bedre emosjonsregulering er lovende i både forebygging og behandling av et bredt spekter av psykiske problemer.

I dette kurset retter vi søkelyset mot ungdom, med konkrete og praktiske eksempler på hvordan fagpersoner som arbeider med endringsarbeid blant dem kan jobbe med emosjonsregulering.

Forelesere

Spesialrådgiver Stine Løvereide, forsker og seksjonsleder John Kjøbli og forsker Siri Saugestad Helland

Kursansvarlig

Forsker Siri Saugestad Helland - siri.saugestad.helland@r-bup.no
Prosjektkoordinator Inger-Line Wahl - inger.wahl@r-bup.no

Kursets mål

 • Innsikt i oppdatert forskning og teorier som underbygger emosjonsregulering som en sentral faktor i psykiske problemer.
 • Konkrete eksempler på praksiser som retter seg mot å bedre emosjonsregulering.
 • Praktiske eksempler og øvelser på hvordan man kan jobbe med emosjonsregulering hos ungdom.

Målgruppe

Fagpersoner som arbeider med endringsarbeid med ungdom i førstelinjetjenesten, for eksempel skolehelsetjenesten, psykisk helseteam eller PPT.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: