Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Psykiske lidelser hos barn

Hvilke lidelser har barn, hva vet vi om disse, hva bør du som arbeider i førstelinje gjøre, hva kan du forvente at BUP gjør og hva må tas tak i sammen?

Detaljer

 • Pris: 1600,-
 • Antall kursdager: 2
 • Påmeldingsfrist:
På dette kurset vil Pål Henriksen gi en gjennomgang av de vanligste psykiske lidelsene som rammer barn mellom 6-12 år, og gi deg som er lærer, arbeider i kommunale helsetjenester eller i barnevern økt kunnskap om hvordan man kjenner dem igjen. Han forteller det vi nå vet om sykdomsutvikling og behandling for de forskjellige lidelsene, gir en oversikt over hva vi kan forvente at BUP gjør av utredning og behandling og drøfter hvilke andre hjelpetiltak som kan være aktuelle. Kurset går over to dager.

Innhold

Dag 1

Om BUP, rammer for virksomheten og hvordan BUP vanligvis jobber.

De vanligste diagnosekategoriene; symptomer, behandling, hvordan vi kan forvente at det går (prognose) ved:

 • Tilknytningsvansker
 • Psykisk utviklingshemming og autisme
 • Angst og tvang

Hva kan dere i førstelinjen gjøre og hva må vi være sammen om?

Dag 2

De vanligste diagnosekategoriene; symptomer, behandling, hvordan vi kan forvente at det går (prognose) ved:

 • Tics, AD(H)D og atferdsvansker
 • Depresjon
 • PTSD

Hva kan dere i førstelinjen gjøre, og hva må vi være sammen om?

Kreditering

Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 12 timers vedlikeholdsaktivitet. Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdskurs i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 12 timer. Det er søkt Legeforeningen om godkjenning for spesialitetene pediatri og allmennmedisin.

Foreleser

Pål Henriksen, barne- og ungdomspsykiater

Kursansvarlig

Seksjonsleder Inger Hodne - inger.hodne@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

 • Vite om de vanligste psykiske lidelsene hos barn, kjenne til hvordan de oppstår, ofte utvikles og gjenkjennes
 • Kjenne til rammene for BUPs arbeid med barn og familier
 • Vite hvordan du kan arbeide med disse barna og deres familier innen rammen av din tjeneste; før, under og etter behandling i BUP

Målgruppe

For deg som jobber med barn 6-12 år og deres foreldre og for deg som jobber i skole, kommunale helsetjenester og barnevern. Kurset kan også være av interesse for nytilsatte i BUP.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1600,-

  Påmeldingsfrist: