Logo som leder til forsiden

Når kroppen er gravid og sjelen syk

Hvordan kan vi ivareta kvinner på en optimal måte, om de har eller rammes av psykisk sykdom når de blir gravide?

Det er en stor utfordring for helsepersonell når gravide og nybakte mødre strever med alvorlige psykiske lidelser. Slike lidelser er ikke bare en mental påkjenning, men kan også påvirke svangerskapet fysisk; blant annet med økt risiko for stress, medikament- og/eller rusbruk.

Alvorlig psykisk lidelse hos gravide kan virke negativt på fosteret/barnet, og kan i de alvorligste tilfellene gi økt risiko for selvmord. Det er nødvendig å vite hvordan vi best mulig kan gi god omsorg til de som sliter med slike lidelser i denne livsfasen.

Organisasjonskomite: Malin Eberhard-Gran, Iqbal Al-Zirqi, Gro Vatne Brean. Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Forelesere

Mental helse under svangerskap - en oversikt, Professor Malin Eberhard-Gran, Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og UIO

Overgangen til moderskapet, Psykologspesialist Gro Vatne Brean, RBUP, seksjon for sped og småbarn

Bipolar lidelse og psykotiske lidelser i svangerskap og barsel, Psykiater Christine Esbensen, Lovisenberg diakonale sykehus

Angst for å føde, Professor Lena Henriksen,OsloMet

Vold i svangerskap, Professor Mirjam Lukasse, Universitetet i Sørøst-Norge

Spiseforstyrrelser i svangerskapet, Psykologspesialist Bente Sommerfeldt, Universitetet i Oslo

Farmakoterapi ved psykisk sykdom i svangerskap og ved amming, Farmasøyt Gro Cecilie Havnen, Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS)


Denne dagen er ikke hybrid - kun fysisk deltagelse!

Kreditering

Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 7 timer.

Legeforeningen godkjenner kurset som  for Allmennmedisin: 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til  tilleggstakst). Barne- og ungdomspsykiatri: 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Fødselshjelp og kvinnesykdommer: 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kursansvarlig

Seksjonsleder Gun-Mette Røsand  - gmr@r-bup.no

Professor Malin Eberhard-Gran, Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, Oslo Universitetssykehus HF

Prosjektkoordinator Unni Rosenkilde - unni.rosenkilde@r-bup.no

Kursets mål

Økt kunnskap om:

  • Psykisk helse under svangerskap
  • Overgangen til moderskapet
  • Bipolar lidelse og psykotiske lidelser i svangerskap og barsel
  • Angst for å føde
  • Vold i svangerskapet
  • Spiseforstyrrelser i svangerskapet
  • Farmakoterapi ved psykisk sykdom i svangerskap og ved amming

Målgruppe

Leger, jordmødre, helsesykepleiere, psykologer og andre som jobber med gravide og nybakte foreldre.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)