Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Når kroppen er gravid og sjelen syk

Hvordan kan vi ivareta kvinner på en optimal måte, om de har eller rammes av psykisk sykdom når de blir gravide?

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Det er en stor utfordring for helsepersonell når gravide og nybakte mødre strever med alvorlige psykiske lidelser. Slike lidelser er ikke bare en mental påkjenning, men kan også påvirke svangerskapet fysisk; blant annet med økt risiko for stress, medikament- og/eller rusbruk.

Alvorlig psykisk lidelse hos gravide kan virke negativt på fosteret/barnet, og kan i de alvorligste tilfellene gi økt risiko for selvmord. Det er nødvendig å vite hvordan vi best mulig kan gi god omsorg til de som sliter med slike lidelser i denne livsfasen.

Kurset er et samarbeid mellom Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning og Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør. 

Organisasjonskomite: Malin Eberhard-Gran, Iqbal Al-Zirqi, Gro Vatne Brean.

Forelesere

Farmasøyt Gro Cecilie Havnen, Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS)

Psykiater Christine Esbensen, Lovisenberg diakonale sykehus AS

Professor Mirjam Lukasse, Universitetet i Sør-Øst Norge

Lege og spesialist i allmennmedisin og forfatter Kari Løvendahl Mogstad, Klinikk for Samtale

Psykologspesialist Gro Vatne Brean, RBUP Øst og Sør

Professor Malin Eberhard-Gran, Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, OUS

Jordmor Jorid Eide, Ullevål-team for behandling av gravide med rus problematikk


Denne dagen har kun fysisk deltagelse!

Kreditering

Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 6 timer.

Godkjent av Den norske legeforening fra følgende spesialitetskomite(er):

Allmennmedisin: godkjennes med 8 valgfrie poeng for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Fødselshjelp og kvinnesykdommer: godkjennes med 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kursansvarlig

Professor Malin Eberhard-Gran, Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning, Oslo Universitetssykehus HF

Prosjektkoordinator Unni Rosenkilde - unni.rosenkilde@r-bup.no

Kursets mål

Økt kunnskap om:

 • Mental helse under svangerskap
 • Overgangen til moderskapet
 • Bipolar lidelse og psykotiske lidelser i svangerskap og barsel
 • Farmakoterapi ved psykisk sykdom i svangerskap og ved amming
 • Rus misbruk i svangerskapet
 • Vold i svangerskap
 • Spiseforstyrrelser i svangerskapet                                    

                                 

Målgruppe

Leger, jordmødre, helsesykepleiere, psykologer og andre som jobber med gravide og nybakte foreldre.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: