RBUP logo

Når kroppen er gravid og sjelen syk

Hvordan kan vi ivareta kvinner på en optimal måte, når de har eller rammes av psykisk sykdom når de blir gravide?

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Det er en stor utfordring for helsepersonell når gravide og nybakte mødre strever med alvorlige psykiske lidelser. Slike lidelser er ikke bare en mental påkjenning, men kan også påvirke svangerskapet fysisk; blant annet med økt risiko for stress, medikament- og/eller rusbruk.

Alvorlig psykisk lidelse hos gravide kan virke negativt på fosteret/barnet, og kan i de alvorligste tilfellene gi økt risiko for selvmord. Det er nødvendig å vite hvordan vi best mulig kan gi god omsorg til de som sliter med slike lidelser i denne livsfasen.


Organisasjonskomite: Malin Eberhard-Gran, Iqbal Al-Zirqi, Gro Vatne Brean og Anne Kristin Bergem - Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør 

Forelesere

Malin Eberhard-Gran, professor i medisin og spesialist i samfunnsmedisin, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus HF
Psykiater Christine Esbensen, Lovisenberg diakonale sykehus
Farmasøyt Gro Cecilie Havnen, Regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS)
Professor Lena Henriksen Kvinneklinikken, Oslo Universitetssykehus
Psykologspesialist Bente Sommerfeldt, Institutt for spiseforstyrrelser
Mette Schjelderup, styremedlem i Landsforeningen 1001 dager
Professor og overlege Leiv Arne Rosseland, Oslo universitetssykehus
Professor i jordmorfag, Mirjam Lukasse, Universitetet i Sørøst-Norge


Kreditering

Psykologforeningen: Godkjennes som 7 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister. 

Den norske legeforening: Fra følgende spesialitetskomite(er):

Allmennmedisin: 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Barne- og ungdomspsykiatri: 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Fødselshjelp og kvinnesykdommer: 8 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Vi gjør oppmerksom på at godkjenningene for sykehusspesialitetene gjelder for de spesialiteter som har valgfrie kurs i sitt regelverk som ikke er spesialitetsspesifikke. Dette gjelder kun for leger som har rett til å gjennomføre spesialistutdanningen etter tidligere ordning der definerte kurskrav må ivaretas.
Det gjøres også oppmerksom på at det i ny spesialistutdanning etter 1. mars 2019 ikke legges opp til valgfrie kurs, kun nasjonale kurs anbefalt av Helsedirektoratet.

Kursansvarlig

Seksjonsleder Kari Slinning, epost: kari.slinning@r-bup.no
Prosjektkoordinatorer Unni Rosenkilde, epost: unni.rosenkilde@r-bup.no og Marianne Brekke, epost: marianne.brekke@r-bup.no


Kurset arrangeres med fysisk deltagelse.

Kursets mål

 • Mental helse under svangerskap - en oversikt
 • Bipolar lidelse og psykotiske lidelser i svangerskap og barsel
 • Farmakoterapi ved psykisk sykdom i svangerskap og ved amming
 • Angst for å føde
 • Spiseforstyrrelser i svangerskap og barsel  
 • Fødselstrauma, brukerrepresentant
 • Kan god smertelindring under fødsel redusere risikoen for barseldepresjon?
 • Vold i svangerskap

Målgruppe

Leger, jordmødre, helsesykepleiere, psykologer og andre som jobber med gravide og nybakte foreldre.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: