Logo som leder til forsiden

Når kroppen er gravid og sjelen syk

Hvordan kan vi ivareta kvinner på en optimal måte, om de har eller rammes av psykisk sykdom når de blir gravide?

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Det er en stor utfordring for helsepersonell når gravide og nybakte mødre strever med alvorlige psykiske lidelser. Slike lidelser er ikke bare en mental påkjenning, men kan også påvirke svangerskapet fysisk; blant annet med økt risiko for stress, medikament- og/eller rusbruk.

Alvorlig psykisk lidelse hos gravide kan virke negativt på fosteret/barnet, og kan i de alvorligste tilfellene gi økt risiko for selvmord. Det er nødvendig å vite hvordan vi best mulig kan gi god omsorg til de som sliter med slike lidelser i denne livsfasen.

Organisasjonskomite: Malin Eberhard-Gran, Iqbal Al-Zirqi, Gro Vatne Brean og Anne Kristin Bergem - Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning i samarbeid med Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør

Forelesere

Navn på forelesere og program kommer senere- vi ønsker å forandre programmet litt år fra år.

Kreditering

Vi søker om godkjenning fra psykologforeningen og legeforeningen.

Kursansvarlig

Seksjonsleder Kari Slinning, epost: kari.slinning@r-bup.no
Prosjektkoordinatorer Unni Rosenkilde, epost: unni.rosenkilde@r-bup.no

Kursets mål

Kommer når forelesere og tema er bestemt

Målgruppe

Leger, jordmødre, helsesykepleiere, psykologer og andre som jobber med gravide og nybakte foreldre.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: