RBUP logo

Foreldre i konflikt - Barnets stemme

Detaljer

  • Pris: 1600,-
  • Antall kursdager: 2
  • Påmeldingsfrist:
Hvordan få barnas behov i sentrum når familien er preget av foreldrenes konflikter? Noen barn lever i konfliktsoner mellom foreldre som ikke lever sammen, og får ikke den omsorgen og utviklingsstøtten de trenger. Foreldrenes negative følelser for hverandre får forrang, og fortrenger den plassen hensynet til barnet skulle hatt. I slike situasjoner kan det være vanskelig også for hjelperne å nå frem, både til foreldre og til barn. Kurset skal bidra til din faglige trygghet når du skal gjennomføre samtaler både med foreldre i konflikt og med deres barn.

Kursinnhold

Hovedtema for kurset er hvordan vi som fagfolk i møte med barn, unge og deres foresatte i konflikt bedre kan forstå situasjonen og eventuelt bidra til å holde konflikten på et lavest mulig nivå.

Hvilke lover gjelder på dette området? Hvilke rettigheter og plikter har foreldrene, barna, vi som fagfolk? Hvilke implikasjoner har lovverket for våre handlinger? Kan vi samtale med barn og unge som lever i høy konflikt på måter som bidrar til å lette deres situasjon?

Vi oppfordrer alle å ta med eksempler fra egen praksis. Det vil være åpent for spørsmål og dialog underveis i forelesningen.

Kreditering

Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 14 timers vedlikeholdsaktivitet. Utdanningsforbundet godkjenner det som vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen for pedagogisk-psykologisk rådgiving,

Forelesere

Leoul Mekonen, sosionom og utdannet tolk (UiB). Han har også en mastergrad i helsefremmende og forebyggende arbeid fra Høgskolen i Gjøvik. Leoul har lang erfaring fra dialogarbeid i minoritetsmiljøet. Han er ansatt som studieleder på RBUP øst og Sør og underviser i temaer som kultursensitivitet og interkulturell kommunikasjon.

Advokat Ragnhild Kverneland er partner i advokatfirmaet Dehn DA. Hun har sin kjernekompetanse innen blant annet barnerett, barnevernrett, familierett og forvaltningsrett. Hun har lang erfaring som ekstern kommuneadvokat for flere kommuner, og driver utstrakt undervisning og veiledning.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Ida Steinrem ida.steinrem@r-bup.no,

Spesialrådgiver Elisabeth Hellzén elisabeth.hellzen@r.bup.no

Prosjektkoordinator Hege Sundstrøm hege.sundstrom@r-bup.no

Kursets mål

Du lærer om:

Ferdigheter i å differensiere mellom forskjellige typer foreldrekonflikter, og velge tiltak ut fra vurderingen

Ideer til hvordan vi kan snakke med barn og unge som har foreldre i konflikt.

Kunnskap om dialogarbeid i minoritetsmiljøer.

Kunne anvende jussen som hjelp i arbeid med familier der foreldrene er i høykonflikt.

Målgruppe


Barnevern. Kurset kan også være nyttig for andre som samarbeider med barn og unge som har foreldre i konflikt

Kommende kurs

Husk påmeldingsfristen

StedDato
Oslo

0700-1300 alle dager

Meld deg på