Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Foreldre i konflikt - Barnets stemme

Hvordan få barnas behov i sentrum når familien er preget av foreldrenes konflikter?

Detaljer

 • Pris: 1600,-
 • Antall kursdager: 2
 • Påmeldingsfrist:

Noen barn lever i konfliktsoner mellom foreldre som ikke lever sammen, og får ikke den omsorgen og utviklingsstøtten de trenger. Foreldrenes negative følelser for hverandre får forrang, og fortrenger den plassen hensynet til barnet skulle hatt. I slike situasjoner kan det være vanskelig også for hjelperne å nå frem, både til foreldre og til barn. Kurset skal bidra til din faglige trygghet når du skal gjennomføre samtaler både med foreldre i konflikt og med deres barn.

Kursinnhold

Hovedtema for kurset er hvordan vi som fagfolk i møte med barn, unge og deres foresatte i konflikt bedre kan forstå situasjonen og eventuelt bidra til å holde konflikten på et lavest mulig nivå.

Hvilke lover gjelder på dette området? Hvilke rettigheter og plikter har foreldrene, barna, vi som fagfolk? Hvilke implikasjoner har lovverket for våre handlinger? Kan vi samtale med barn og unge som lever i høy konflikt på måter som bidrar til å lette deres situasjon? Hvordan kan vi som profesjonelle få frem barn og unge sin stemme? Hva kan være kloke veier inn for å få barn og unge til å fortelle om sine opplevelser?

Temaer vi kommer nærmere inn på er involvering, fremmedgjøring og samværsnekt.

Kreditering

Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 14 timers vedlikeholdsaktivitet. Utdanningsforbundet godkjenner det som vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen for pedagogisk-psykologisk rådgiving.

Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdsaktivitet i spesialistutdanningen for pedagogisk-psykologisk rådgiving.

Søkt om godkjenning for 12 timer vedlikeholdsaktivitet hos Norsk Sykepleierforbund

Forelesere

Morten Sanne Melvold har en sammensatt pedagogisk utdanning, med mellomfag i pedagogikk, videreutdanning i rusproblematikk og mastergrad i familieterapi ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo. Masteroppgaven omhandlet høykonflikt i familier. Han har 20 års erfaring fra barnevernet, både i fylkeskommune, i det statlige barnevern og det kommunale. Han har 7 år som privatpraktiserende med parterapi og samtaleterapi for barn og unge og familier. I de siste 3 årene har han vært ansatt som familieveileder i Færder barnevernstjeneste. En stor del av hans hverdag som familieveileder, er daglig arbeid med familier i høykonflikt.

Advokat Ragnhild Kverneland er partner i advokatfirmaet Dehn DA. Hun har sin kjernekompetanse innen blant annet barnerett, barnevernrett, familierett og forvaltningsrett. Hun har lang erfaring som ekstern kommuneadvokat for flere kommuner, og driver utstrakt undervisning og veiledning.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Ida Steinrem - ida.steinrem@r-bup.no
Spesialrådgiver Elisabeth Hellzén - elisabeth.hellzen@r.bup.no
Prosjektkoordinator Malin Trædal Flem - malin.tredal.flem@r-bup.no

Kursets mål

Du lærer om:

 • Ferdigheter i å differensiere mellom forskjellige typer foreldrekonflikter, og velge tiltak ut fra vurderingen
 • Ideer til hvordan vi kan snakke med barn og unge som har foreldre i konflikt.
 • Kunnskap om dialogarbeid i minoritetsmiljøer.
 • Kunne anvende jussen som hjelp i arbeid med familier der foreldrene er i høykonflikt.


Målgruppe

Barnevern. Kurset kan også være nyttig for andre som samarbeider med barn og unge som har foreldre i konflikt

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1600,-

  Påmeldingsfrist: