RBUP logo

Lær å drive kurs i Mestrende barn-grupper

Mestrende barn er et lavterskeltiltak for triste og engstelige barn.

Detaljer

  • Pris: 3000,-
  • Antall kursdager: 2
  • Påmeldingsfrist:

Hensikten med kurset er å gi opplæring for å starte barnegrupper.

Mestrende barn er et strukturert lavterskeltiltak for engstelige og triste barn og deres foreldre, basert på kognitiv atferdsterapi. Tiltaket gjennomføres i grupper for barn og foreldre i henhold til gruppeledermanualen. Barn og foreldre får arbeidsbøker.

Tiltaket er nylig utprøvd i en randomisert kontrollert studie i førstelinjen med positive resultater. Mestrende barn-manualene som vil bli gjennomgått i kurset er nylig revidert basert på brukererfaringer. Fagpersonene vil etter seminaret kunne benytte tiltaket i førstelinjen (skolehelsetjeneste, psykisk helseteam, PPT) evt. BUP under veiledning.

Seminaret vil legge vekt på betydningen av forebyggende arbeid i grupper med barn. Konkret vil deltakerne lære å utvikle problempyramide og sette tydelige mål, mestringsstrategier for å takle følelser, kognitive strategier ved angst og depresjon, atferdstilnærminger (atferdseksperimenter) og arbeid med selvfølelse.

Kursdagene gjennomføres i grupper og består av undervisning, rollespill, film og praktiske øvelser.

Forelesere

PhD og klinisk psykolog Kristin Martinsen og PhD og klinisk psykolog Simon-Peter Neumer.

Kreditering

Godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet av Psykologforeningen.

Kursansvarlig

PhD og klinisk psykolog Simon-Peter Neumer - simon-peter.neumer@r-bup.no

Prosjektkoordinator Malin Trædal Flem - mtf@r-bup.no

Kursets mål

Kurset har som hovedmål å gjøre deltakerne kjent med tiltaket slik at de kan drive grupper under veiledning.

Målgruppe

Fagpersoner som arbeider med endringsarbeid med barn og unge primært i førstelinjetjenesten: For eksempel skolehelsetjenesten, psykisk helseteam, PPT. Kan også være aktuelt for BUP-ansatte.

Kommende kurs

Husk påmeldingsfristen

StedDato
Oslo

0900-1500 alle dager

Meld deg på