Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Lær å drive Mestrende barn-grupper

Mestrende barn er et lavterskeltiltak for triste og engstelige barn.

Detaljer

 • Pris: 4500,-
 • Antall kursdager: 3
 • Påmeldingsfrist:

Hensikten med kurset er å gi opplæring for å starte barnegrupper.

Mestrende barn er et strukturert lavterskeltiltak for engstelige og triste barn og deres foreldre, basert på kognitiv atferdsterapi. Tiltaket gjennomføres i grupper for barn og foreldre i henhold til gruppeledermanualen. Barn og foreldre får arbeidsbøker.

Tiltaket er utprøvd i en randomisert kontrollert studie i førstelinjen med positive resultater. Mestrende barn-manualene som vil bli gjennomgått i kurset er revidert basert på brukererfaringer. Fagpersonene vil etter seminaret kunne benytte tiltaket i førstelinjen (skolehelsetjeneste, psykisk helseteam, PPT), eventuelt i BUP under veiledning.

Seminaret vil legge vekt på betydningen av forebyggende arbeid i grupper med barn. Konkret vil deltakerne lære å utvikle problempyramide og sette tydelige mål, mestringsstrategier for å takle følelser, kognitive strategier ved angst og depresjon, atferdstilnærminger (atferdseksperimenter) og arbeid med selvfølelse.

Kursdagene gjennomføres i grupper og består av undervisning, rollespill, film og praktiske øvelser.

Arbeidsbøker blir utdelt på kurset og er inkludert i kursavgiften.

Forelesere

PhD og klinisk psykolog Kristin Martinsen og PhD og klinisk psykolog Simon-Peter Neumer.

Kreditering

Godkjent av Psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 18 timer.

Kursansvarlig

PhD og klinisk psykolog Simon-Peter Neumer - simon-peter.neumer@r-bup.no
Prosjektkoordinator Inger Line Wahl - inger.wahl@r-bup.no

Kursets mål

 • Grunnleggende informasjon om kognitiv atferdsterapi som er relevant for Mestrende barn
 • Lære hvordan man gjennomfører Mestrende barn i praksis
 • Lære hvordan man gjennomfører den delvis digitaliserte versjonen av Mestrende barn (DIGGI).

Målgruppe

Fagpersoner som arbeider med endringsarbeid med barn og unge primært i førstelinjetjenesten: skolehelsetjenesten, psykisk helseteam og PPT. Kan også være aktuelt for BUP-ansatte.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 4500,-

  Påmeldingsfrist: