RBUP logo

Lær å drive kurs i Mestrende barn-grupper

Mestrende barn er et lavterskeltiltak for triste og engstelige barn.

Hensikten med kurset er å gi opplæring for å starte barnegrupper.

Mestrende barn er et strukturert lavterskeltiltak for engstelige og triste barn og deres foreldre, basert på kognitiv atferdsterapi. Tiltaket gjennomføres i grupper for barn og foreldre i henhold til gruppeledermanualen. Barn og foreldre får arbeidsbøker.

Tiltaket er nylig utprøvd i en randomisert kontrollert studie i førstelinjen med positive resultater. Mestrende barn-manualene som vil bli gjennomgått i kurset er nylig revidert basert på brukererfaringer. Fagpersonene vil etter seminaret kunne benytte tiltaket i førstelinjen (skolehelsetjeneste, psykisk helseteam, PPT) evt. BUP under veiledning.

Seminaret vil legge vekt på betydningen av forebyggende arbeid i grupper med barn. Konkret vil deltakerne lære å utvikle problempyramide og sette tydelige mål, mestringsstrategier for å takle følelser, kognitive strategier ved angst og depresjon, atferdstilnærminger (atferdseksperimenter) og arbeid med selvfølelse.

Kursdagene gjennomføres i grupper og består av undervisning, rollespill, film og praktiske øvelser.

Forelesere

PhD og klinisk psykolog Kristin Martinsen og PhD og klinisk psykolog Simon-Peter Neumer.

Kreditering

Godkjennes som 12 timers vedlikeholdsaktivitet av Psykologforeningen.

Kursansvarlig

PhD og klinisk psykolog Simon-Peter Neumer - simon-peter.neumer@r-bup.no

Prosjektkoordinator Malin Trædal Flem - mtf@r-bup.no

Kursets mål

Kurset har som hovedmål å gjøre deltakerne kjent med tiltaket slik at de kan drive grupper under veiledning.

Målgruppe

Fagpersoner som arbeider med endringsarbeid med barn og unge primært i førstelinjetjenesten: For eksempel skolehelsetjenesten, psykisk helseteam, PPT. Kan også være aktuelt for BUP-ansatte.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)