Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Fagdager for kontorfaglig ansatte i barnevernet

Temaene for fagdager vil variere år for år, men er alltid knyttet til aktuelle temaer i barnevernsfeltet og kontoransattes rolle inn i dette.

Detaljer

 • Pris: 1600,-
 • Antall kursdager: 2
 • Påmeldingsfrist:

Kontorfaglig ansatte i barnevernstjenesten har sentrale funksjoner som krever stadige høyere kompetanse. Fagdagene skal gi kontorfaglig ansatte kunnskap om egen tjeneste og aktuelle temaer og problemstillinger kontoransatte står overfor i sin daglige arbeidssituasjon.

Målsettingen er å gi deltakerne økte kunnskaper om tjenestenes tenkning og arbeidsmåte og øke bevisstheten om eget fag samt styrke kontorfaglige ferdigheter og faglig identitet. Vi legger også opp til refleksjon over egen praksis og utveksling av erfaring ved at fagdagene gir mulighet for å knytte kontorfaglig nettverk. Dette bidrar til at kontorfaglige ansatte fortsetter å utføre oppgavene sine på en god og trygg måte i tjenesten.

Program

Mandag 21. Oktober

08.30 – 09.00: Registrering, kaffe
09.00 - 09.15: Velkommen, praktisk informasjon og hva vi skal gjøre disse dagene
09.15 – 12.00: Medvirkning v/ Ida Steinrem, spesialrådgiver Rbup
12.00 – 13.00: Lunsj
13.00 – 15.00: Erfaringer med medvirkning og kommunikasjon i kontorfaglig arbeid og egen
                        situasjon som bruker/ pårørende v/ Connie Nesborg

Tirsdag 22. oktober

08.30 - 09.00: Registrering, kaffe
09.00 - 11.00: Elisabeth Arntzen, lege og forfatter – kvalitet i tjenesten, med fokus på
                       tverrfaglig samarbeid
11.00 - 12.00: Lunsj
12.00- 15.30: Siri Jensen, kontorfaget i et tverrfaglig perspektiv


Kursansvarlig

Gruppeleder Janne Aspelund - janne.aspelund@bsn.oslo.kommune.no

Prosjektkoordinator Marianne Brekke - marianne.brekke@r-bup.no

Målgruppe

Kontorfaglig ansatte eller andre med kontorfaglige oppgaver i barnevernet.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1600,-

  Påmeldingsfrist: