Logo som leder til forsiden

Fagdager for kontorfaglig ansatte i barnevernet

Kommunikasjon og kvalitet i kontorfaglig arbeid i barneverntjenesten

Detaljer

 • Pris: 1600,-
 • Antall kursdager: 2

Dag 1: Kommunikasjon, med klienter og kolleger

Dag 2: Kvalitetsarbeid, hvordan gjøre kvalitetsarbeid i barnevernet ved hjelp av nye fagsystemer og digitalisering? De kontorfagliges rolle i kvalitetsarbeid.

Kursansvarlig

Gruppeleder Janne Aspelund - janne.aspelund@bsn.oslo.kommune.no

Prosjektkoordinator Marianne Brekke - marianne.brekke@r-bup.no

Kursets mål

Digitalisering og kvalitetsarbeid

Nye digitale løsninger skal, sammen med barnevernsreformen og ny barnevernlov, bidra i arbeidet med å løfte kvaliteten i barneverntjenesten. For å lykkes er det viktig med god kjennskap til de digitale mulighetene og en plan for hva man ønsker å oppnå. 

Det legges stor vekt på økt forståelse for kommunikasjon. Vi har fokus på mellommenneskelig kommunikasjon. Mottak av og kontakt med barn og familier i ekspedisjon og på telefon samt intern kommunikasjon.

Målgruppe

Kontorfaglig ansatte eller andre med kontorfaglige oppgaver i barnevernet.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1600,-

  Påmeldingsfrist:
 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 1600,-

  Påmeldingsfrist: