Logo som leder til forsiden

Innføring i bruk av ASQ & ASQ-SE

Innføring i administrasjon av Ages & Stages Questionnaire (ASQ & ASQ-SE), et foreldrebasert spørreskjema om barns utvikling. 

Detaljer

 • Pris: 2100,-
 • Antall kursdager: 3
 • Påmeldingsfrist:

ASQ

ASQ er et screeningverktøy som også brukes av personale i barnehage og andre fagpersoner sammen med foreldrene og barna. ASQ består av et sett separate spørreskjemaer fra fire måneder og opp til fem år. Hvert spørreskjema inneholder 30 spørsmål om utvikling, fordelt på fem områder:

 • Kommunikasjon
 • Grovmotorikk
 • Finmotorikk
 • Problemløsning
 • Personlig/sosial kompetanse

Spørsmålene er konkrete og stort sett illustrert med enkle tegninger. I tillegg spørres det om foreldrenes generelle bekymring for barnet. Spørreskjemaene er oversatt til norsk og normert til norske forhold (Janson, 2003). Flere helsestasjoner og også barnehager har tatt i bruk ASQ, og bruk av sjekklister på ulike alderstrinn anbefales også i NOU 2009:22. ASQ anbefales også til bruk i helsestasjonsoppfølgingen av premature barn.

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Ages and Stages Questionnaire (ASQ)

ASQ-SE

ASQ:SE består av et sett separate skjemaer som er beregnet på barn fra tre måneder til fem år. Etiske utfordringer ved bruk av kartleggingsverktøy og praktiske eksempler på tolkning drøftes med deltakerne. ASQ-SE screener ut barnets sosioemosjonelle utvikling.

Tre utviklingslinjer gjør kartleggingsinstrumenter som ASQ og ASQ-SE svært aktuelle:

 • Økt fokus på betydningen av tidlig intervensjon
 • Ny kunnskap som indikerer at flere tilstander kan oppdages tidligere enn det gjøres i dag
 • Spesifikke tiltak for spesifikke tilstander er utviklet

Dette er en to dagers opplæring med påfølgende erfaringsdag. Det anbefales at en lærer både ASQ og ASQ-SE. Først screene ut med ASQ og deretter ASQ-SE for å få et helhetsbilde av barnet.

Dersom man melder seg på en av dagene, ASQ eller ASQ:SE, vil kostnaden for en dag trekkes fra før fakturering.

Måleegenskaper ved den norske versjonen av Ages & Stages Questionnaire: Social and Emotional (ASQ:SE)

Kursdager

ASQ - 11. april 2024

ASQ-SE - 12. april 2024

Erfaringsdag - 21. november 2024

Forelesere

Forsker Lisbeth Valla ASQ og Studieleder Sidsel Haug ASQ-SE

Kursansvarlig

Seksjonsleder Gun-Mette Røsand - gmr@r-bup.no
Konsulent Marianne Brekke - marianne.brekke@r-bup.no

Kursets mål

Få en grundig innføring i administrasjon av ASQ og ASQ:SE, skåring av svarene, og tolkning av resultatene

 • Hvilke tiltak som bør iverksettes og hvilken tiltakskjede som skal anbefales
 • Drøfting av etiske utfordringer ved bruk av kartleggingsverktøy
 • Praktiske eksempler på tolkning drøftes med deltakerne
 • Anbefales at ASQ og ASQ-SE brukes som et verktøy til en samtale

Målgruppe

Helsesykepleiere, leger, psykologer, ansatte i barnehager, barnevern, spesialisthelsetjenesten og foreldre-barn-sentre.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 2100,-

  Påmeldingsfrist: