RBUP logo

Ivaretakelse av barn som pårørende når mor eller far strever med selvmordsatferd

Hvordan ivareta alliansen med den voksne samtidig som vi sikrer barnas behov for informasjon og ivaretakelse?

Detaljer

 • Pris: 800,-
 • Antall kursdager: 2
 • Påmeldingsfrist:

Vil det å snakke om og med barna kunne øke selvmordsatferden hos mor eller far, eller redusere risikoen? Hvordan kan vi møte tematikken når vi er usikre på hva barna vet om mor eller fars selvmordsatferd?

Gjennom disse to kursdagene vil vi gjennomgå hva som kan vekkes av reaksjoner hos oss i pårørendearbeidet, slik at vi kan gjenkjenne hva som eventuelt kan hindre oss i å gjennomføre disse barnesamtalene. Du vil også få informasjon om vanlige reaksjoner hos barn og ungdom, lover og forskrifter og systemet rundt barna.

Grete Lillian Moen vil fortelle fra egen oppvekst, som pårørende til en mamma som strevde med psykisk lidelse og selvmordsatferd. Gjennom kursdagene vil hun fortelle hva hun hadde hatt behov for av helsepersonell i de ulike fasene i oppveksten sin, samtidig som hun knytter erfaringene sine til utviklingspsykologien.

Kurset baseres på filmer, refleksjons- og praktiske øvelser. Filmene viser utdrag fra en terapiprosess før, under og etter en barnesamtale. Vi går igjennom hva som er viktig i planleggingsfasen og gjennomføringen av barnesamtaler med tenåringer, skolebarn og småbarn. Du får arbeidsark med eksempler på aldersadekvate samtaler.

Kurset holdes i samarbeid med RVTS Øst.

Forelesere

Synøve Magnussen Wiig er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og har erfaring med å jobbe med voksne med selvmordsatferd fra blant annet Akutteam og akuttpsykiatrisk avdeling. Hun jobber i dag ved RVTS Øst og er prosjektleder for prosjektet.

Kristin Frisch Moe er psykologspesialist med fordypning i barn og unge. Hun har erfaring med denne gruppen barn og deres foreldre fra første- og andrelinjetjenesten. Kristin har også forsket på barn som pårørende ved selvmordsatferd. Hun jobber til daglig som studieleder på RBUP.

Grete Lillian Moen er klinisk barnevernspedagog, familieterapeut, spesialisering innen barn- og unges psykiske helse. Grete jobber til daglig som spesialrådgiver på RBUP.

Kreditering

Kurset er godkjent som 11 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening og 11 timers meritterende av Norsk Sykepleierforbund.

Kursansvarlige

Spesialrådgiver Grete Lillian Moen -grete.moen@r-bup.no
Prosjektkoordinator Laura Azzarelli - laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

 • Hvordan du som møter foreldre, barn og familier hvor mor eller far har forsøkt å ta sitt eget liv kan bli tryggere på å gjennomføre barnesamtaler og øke kvaliteten på samtalene
 • Barn og unge som pårørende ved selvmordsatferd
 • Fenomenforståelse – hva vet vi om disse barna og familiene deres?
 • Gjennomføring av barnesamtaler etter selvmordsforsøk hos den voksne
 • Meldeplikt og journalføring

Målgruppe

Ansatte i spesialisthelsetjenesten, (BUP, DPS), barnevern, krisesenter, barnevernvakt og somatisk avdeling.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 800,-

  Påmeldingsfrist: