Logo som leder til forsiden

Psykiske lidelser hos ungdom

Hvilke lidelser har de og hva vet vi om dem? Hva bør du som arbeider i førstelinje gjøre, hva kan du forvente at BUP gjør og hva må vi ta tak i sammen?

Detaljer

 • Pris: 2100,-
 • Antall kursdager: 3
 • Påmeldingsfrist:

På dette kurset gis en gjennomgang av de vanligste psykiske lidelsene som rammer ungdommer. Du som er lærer, arbeider i kommunale helsetjenester eller i barnevern vil få økt kunnskap om hvordan man kjenner dem igjen.

Barne- og ungdomspsykiater Pål Henriksen forteller om det vi per i dag vet om sykdomsutvikling og behandling for de forskjellige lidelsene, gir en oversikt over hva vi kan forvente at BUP gjør av utredning og behandling og drøfter hvilke andre hjelpetiltak som kan være aktuelle. Kurset går over tre dager.

Dag 1

 • Om BUP, rammer for virksomheten, hvordan BUP vanligvis jobber
 • De vanligste diagnosekategoriene; symptomer, behandling, hvordan vi kan forvente at det går (prognose)
  • Depresjon
  • Selvmordstanker og planer
  • Angstlidelser
 • Hva kan dere i førstelinjen gjøre, og hva må vi være sammen om?

Dag 2

 • Tvangslidelser
 • Søvnvansker og -forstyrrelser
 • PTSD, Posttraumatisk stresslidelse.
 • Tilpasningsforstyrrelser og dissosiasjon
 • Tilknytningsforstyrrelser og personlighet
 • Vansker knyttet til seksualitet
 • Hva kan dere i førstelinjen gjøre, og hva må vi være sammen om?

Dag 3

 • Psykisk utviklingshemming. Autisme
 • ADHD, ADD. Tics
 • Atferdsforstyrrelser og bruk av rusmidler
 • Psykoser. Bipolar lidelse
 • Systemiske lidelser
  • Skolevegring
  • Utmattelsestilstander og ME
  • Anoreksi
 • Hva kan dere i førstelinjen gjøre, og hva må vi være sammen om?

Foreleser

Barne- og ungdomspsykiater, Pål Henriksen

Kreditering

Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 18 timer.

Legeforeningen Barne- og ungdomspsykiatri: godkjennes med 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Barnesykdommer: godkjennes med 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. 

Rus- og avhengighetsmedisin: godkjennes med 18 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kursansvarlig

Seksjonsleder Inger Hodne - inger.hodne@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

Forventet læringsutbytte. Etter kurset skal du:

 • Vite om de vanligste psykiske lidelsene hos ungdommer, kjenne til hvordan de oppstår, ofte utvikles og gjenkjennes
 • Kjenne til rammene for BUPs arbeid med ungdommer og familier
 • Vite hvordan du kan arbeide med disse ungdommene og deres familier innen rammen av din tjeneste; før, under og etter behandling i BUP

Målgruppe

For deg som jobber med ungdommer og foreldre. For deg som jobber i skole, kommunale helsetjenester og barnevern. Kurset kan også være av interesse for nytilsatte i BUP.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 2100,-

  Påmeldingsfrist: