Logo som leder til forsiden

Medfødte rusrelaterte skader. Genetiske syndromer og tilstander som forårsaker nevroutviklingsforstyrrelser.

På dette kurset vil vi ta for oss to ulike tema: medfødte rusrelaterte skader og genetiske syndromer / tilstander.

Det vil blir presentert oppdatert kunnskap om årsaker, risikofaktorer, utredning, diagnostikk, symptomer og tiltak/behandling.

Medfødte rusrelaterte skader

  • FAS og rusrelaterte nevroutviklingsforstyrrelser.
  • Beskrivelse og definisjon av vanskene, diagnostikk, differensialdiagnostikk, komorbiditet.
  • Retningslinjer for utredning og tiltak.
Syndromer og genetiske tilstander som forårsaker nevroutviklingsforstyrrelser 
  • Oversikt over de vanligste genetiske tilstandene og / eller syndromene.
  • Atferdsfenotyper og spesifikke behandlingsbehov ved ulike syndromer

Forelesere

Gro CC Løhaugen er spesialist i klinisk psykologi, nevropsykolog og leder av Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader (RK-MR), Helse Sør-Øst ved Sørlandet sykehus i Arendal. Løhaugen avsluttet i 2011 sitt doktorarbeid i et forskningsprosjekt som omhandler langtidsoppfølging av barn med lav fødselsvekt, ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim. Hun skrev sin spesialistoppgave om det nevropsykologiske bidraget ved utredning og diagnostisering av føtal russkade og har lang erfaring i tverrfaglig arbeid med barn utsatt for rus i fosterlivet fra HABU ved Sørlandet sykehus.

Eva Malt er spesialist i psykiatri og har tidligere bl.a. vært ansatt som overlege ved Avdeling voksenhabilitering på Ahus og 1. amanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Gjennom arbeidet i habiliteringstjenesten har hun utviklet særlig kunnskap om nevroutviklingsforstyrrelser generelt og ved genetiske syndromer spesielt.  Hennes forskning har også vært rettet inn mot nevroutviklingsforstyrrelser.

Jon Skranes er barnelege og leder av Habiliteringstjenesten for barn og unge (HABU) ved Sørlandet sykehus i Arendal. Han er også overlege (50%) i Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader Helse Sør-Øst. Skranes har en bistilling som professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, Trondheim. 

Kreditering

Godkjennes som 6 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister. Kurset godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for leger i gammel ordning. Det er søkt godkjenning hos Utdanningsforbundet.

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

  • Medfødte rusrelaterte skader
  • Genetiske syndromer
  • Nevroutviklingsforstyrrelser

Målgruppe

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle, undervise eller igangsette tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer, fysioterapeuter og lærere.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)