RBUP logo

Medfødte rusrelaterte skader. Genetiske syndromer og tilstander som forårsaker nevroutviklingsforstyrrelser.

På dette kurset vil vi ta for oss to ulike tema: medfødte rusrelaterte skader og genetiske syndromer / tilstander. 

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:
Det vil blir presentert oppdatert kunnskap om årsaker, risikofaktorer, utredning, diagnostikk, symptomer og tiltak/behandling.

Program

09.00 – 11.30  

Medfødte rusrelaterte skader

 • FAS og rusrelaterte nevroutviklingsforstyrrelser

 • Beskrivelse og definisjon av vanskene, diagnostikk, differensialdiagnostikk, komorbiditet

 • Retningslinjer for utredning og tiltak.

Ved psykologspesialist Gro Løhaugen, regional kompetansetjeneste for medfødte russkader, Sørlandet sykehus

11.30 – 12.15  Lunsj

12.15 – 15.30  

Syndromer og genetiske tilstander som forårsaker nevroutviklingsforstyrrelser

 • Oversikt over de vanligste genetiske tilstandene og / eller syndromene

 • Atferdsfenotyper og spesifikke behandlingsbehov ved ulike syndromer

Ved overlege Eva Malt, spesialist i psykiatri

15.30 – 15.45 Avslutning


Forelesere

Gro CC Løhaugen er spesialist i klinisk psykologi, nevropsykolog og leder av Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader (RK-MR), Helse Sør-Øst ved Sørlandet sykehus i Arendal. Gro CC Løhaugen avsluttet i 2011 sitt doktorarbeid i et forskningsprosjekt som omhandler langtidsoppfølging av barn med lav fødselsvekt, ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim. Gro CC Løhaugen skrev sin spesialistoppgave om det nevropsykologiske bidraget ved utredning og diagnostisering av føtal russkade. Hun har lang erfaring i tverrfaglig arbeid med barn utsatt for rus i fosterlivet fra HABU ved Sørlandet sykehus.

Eva Malt er spesialist i psykiatri og har tidligere bl.a. vært ansatt som overlege ved Avdeling voksenhabilitering på Ahus og 1. amanuensis ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Gjennom arbeidet i habiliteringstjenesten har hun utviklet særlig kunnskap om nevroutviklingsforstyrrelser generelt og ved genetiske syndromer spesielt.  Hennes forskning har også vært rettet inn mot nevroutviklingsforstyrrelser.

Kreditering

Godkjennes som 6 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister. Det vil bli søkt godkjenning fra Den norske Legeforening og Utdanningsforbundet.

Kursansvarlig

Kursets mål

 • Medfødte rusrelaterte skader

 • Genetiske syndromer
 • Nevroutviklingsforstyrrelser

Målgruppe

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle, undervise eller igangsette tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesøstre, barnevernspedagoger, sosionomer, fysioterapeuter og lærere.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: