Logo som leder til forsiden

Spisevansker hos sped- og småbarn

En innføring i spiseutvikling og spisevansker hos sped- og småbarn som kan tas som webinar eller ved fremmøte i kurslokalene.

Kurset tar for seg

 • Spiseutvikling og spisevansker, «å lære å spise».
 • Den nødvendige maten, en maktfaktor i småbarnsfamilien.
 • Spisevansker i et biopsykososialt perspektiv.
 • Utsatte grupper, spisevansker i et medisinsk perspektiv.
 • Smak og opplev.
 • Bare normalt kresen, eller er det noe mer?
 • Måltidsobservasjoner og kartlegging.
 • Er maten «bra nok»?
 • Når utfordringer med mat og måltider må henvises videre, hvor og hvordan?
 • Tverrfaglig team i spesialisthelsetjenesten.

Det vil være mulig å delta på kurset i RBUPs lokaler i Oslo eller via Zoom. Skriv i kommentarfeltet ved påmelding om du ønsker å delta via nettet.

Forelesere

Kursholdere fra Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker, barneavdelingen for nevrofag OUS Rikshospitalet:

Psykologspesialist Helle Schiørbeck, overlege Ingrid Helland og spesialpedagog Elna Thurmann-Nielsen.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Sidsel Haug, sidsel.haug@r-bup.no
Prosjektkoordinator Malin Trædal Flem, mtf@r-bup.no

Kursets mål

 • Hvordan fremme en god spiseutvikling og bevissthet rundt mat og matsituasjoner?
 • Hva er spisevansker og konsekvensen av slike vansker?
 • Blir den nødvendige maten en maktfaktor mellom foreldre og barn?
 • Hvordan er samspillet mellom foreldre og barn rundt måltidet?
 • Observasjoner og kartlegging av spisesituasjoner.
 • Hva er normalt når det gjelder matvaner?
 • Er barnet normalt kresen eller er det noe mer?
 • Hva er bra nok mat?
 • Hvordan hjelpe, hvem kan en henvise til?
 • Når skal en henvise videre, hvor skal en henvise og hvordan?

Målgruppe

Alle som jobber med de minste barna og deres familier:
Barnehager, helsestasjoner, PPT, habiliteringstjenesten, kommunalt barnevern, sped- og småbarnsteam ved BUP, barne- og familiesenter, Familiens hus, Barnas stasjon med flere.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)