RBUP logo

Spisevansker hos sped- og småbarn

En innføring i spiseutvikling og spisevansker hos sped- og småbarn som kan tas som webinar eller ved fremmøte i kurslokalene.

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Kurset tar for seg

 • Spiseutvikling og spisevansker, «å lære å spise».
 • Den nødvendige maten, en maktfaktor i småbarnsfamilien.
 • Spisevansker i et biopsykososialt perspektiv.
 • Utsatte grupper, spisevansker i et medisinsk perspektiv.
 • Smak og opplev.
 • Bare normalt kresen, eller er det noe mer?
 • Måltidsobservasjoner og kartlegging.
 • Er maten «bra nok»?
 • Når utfordringer med mat og måltider må henvises videre, hvor og hvordan?
 • Tverrfaglig team i spesialisthelsetjenesten.

Det vil være mulig å delta på kurset i RBUPs lokaler i Oslo eller via Zoom. Skriv i kommentarfeltet ved påmelding om du ønsker å delta via nettet.

Forelesere

Kursholdere fra Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker, barneavdelingen for nevrofag OUS Rikshospitalet:

Psykologspesialist Helle Schiørbeck, overlege Ingrid Helland og spesialpedagog Elna Thurmann-Nielsen.

Kursansvarlig

Spesialrådgiver Sidsel Haug, sidsel.haug@r-bup.no
Prosjektkoordinator Malin Trædal Flem, mtf@r-bup.no

Kursets mål

 • Hvordan fremme en god spiseutvikling og bevissthet rundt mat og matsituasjoner?
 • Hva er spisevansker og konsekvensen av slike vansker?
 • Blir den nødvendige maten en maktfaktor mellom foreldre og barn?
 • Hvordan er samspillet mellom foreldre og barn rundt måltidet?
 • Observasjoner og kartlegging av spisesituasjoner.
 • Hva er normalt når det gjelder matvaner?
 • Er barnet normalt kresen eller er det noe mer?
 • Hva er bra nok mat?
 • Hvordan hjelpe, hvem kan en henvise til?
 • Når skal en henvise videre, hvor skal en henvise og hvordan?

Målgruppe

Alle som jobber med de minste barna og deres familier:
Barnehager, helsestasjoner, PPT, habiliteringstjenesten, kommunalt barnevern, sped- og småbarnsteam ved BUP, barne- og familiesenter, Familiens hus, Barnas stasjon med flere.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist:

  For sent å melde seg på