Logo som leder til forsiden

DC:0-5 introduksjonskurs

Gjennomgang og innføring av DC:0-5 manualen

RBUP og NTNU/RKBU Midt-Norge samarbeider om dette kurset og det arrangeres annethvert år i Midt og i Øst/Sør.

RKBU Midt-Norge arrangerer dette kurset i 2023  (Nybegynnerkurs i DC:0-5). Datoer blir 02.11.23 (09:00- 15:00) - 03.11.23 (09:00- 15:00) (digitalt) - dag 3 22.05.24 (fysisk deltagelse) RKBU/Trondheim.

Påmelding til DC 0-5 nybegynnerkurs i Trondheim 2023


Kursets omfang

Dag 1 og 2  (digitalt) - Dag 3 erfaringsdag (fysisk deltagelse) 

Alle 3 dagene er obligatoriske

Kreditering

Norsk Psykologforening: det søkes om godkjenning som vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Forelesere

Psykologspesialist Gro Vatne Brean
Førsteamanuensis Åse Bjørseth, RKBU Midt-Norge (NTNU)
Universitetslektor Karianne Holden, RKBU Midt-Norge (NTNU)
Psykologspesialist Nina Sanner, Sykehuset Innlandet BUP, Elverum

Kursansvarlig

Seksjonsleder Kari Slinning - kari.slinning@r-bup.no
Prosjektkoordinator Marianne Brekke marianne.brekke@r-bup.no
Prosjektkoordinator for vedlikeholdsdagen Unni Rosenkilde - unni.rosenkilde@r-bup.no

Kursets mål

  • Intro DC:0-5 - Om å diagnostisere Akse III og IV Akse V.
  • DC:0-5 / ICD 10 og litt om Akse I.
  • Akse I Akse II

Målgruppe

Sped og småbarnsteam i BUP og andre som jobber med diagnostikk av sped- og småbarn.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)