Logo som leder til forsiden

Konsentrasjonsvansker og uro

Utredning, behandling og tiltak i første- og annenlinje. 

Dette kurset er et grunnleggende kurs som retter seg mot et bredt, tverrfaglig publikum på ulike nivåer innen helse- og opplæringstjenestene. I dette kurset vil det være fokus på ADHD, samtidig som grenseoppgangen mot normalitet og andre tilstander som preges av uro og konsentrasjonsvansker vil vektlegges. Det vil gis en oppsummert kunnskapsoppsummering om ADHD, retningslinjer for utredning og behandling vil gjennomgås og eksempler på organisering av utrednings- og behandlingstiltak vil bli gitt

Forelesere

Nina Holmen er fagsjef i ADHD Norge.

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han er studieleder for nevroutdanningen og spesialrådgiver for nevrofeltet på RBUP øst og sør. Han har jobbet ved BUP Follo tilknyttet nevroteam. Han har tidligere arbeidserfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.

Geir Øgrim er spesialist i klinisk nevropsykologi og klinisk psykologi i skolen. Hans doktoravhandling har tittelen «Electrophysiology in ADHD:
Diagnosis, prediction and treatment». Han arbeider nå med forskning og prosjekt i fylkesdekkende nevroteam i barne- og ungdomspsykiatrien i Østfold. Øgrim er tilknyttet Gillberg Neuropsychiatry Centre (GNC) i Gøteborg. Han sitter i det nordiske arbeidsutvalget for kartleggingsinstrumentet 5-15. Fra 2004 til 2020 ledet han fagrådet i ADHD Norge. Fra 1999 til 2017 var han tilknyttet NK: Nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (Nytt navn og endret mandat fra 2015; NevSom).

Kreditering

Kurset godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes. Psykologforeningen godkjenner kurset som 6 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

  • Uro og konsentrasjonsvansker i normalutvikling og som symptomer på utviklingsforstyrrelse
  • Kunnskapsbasert praksis for utredning, behandling og tiltak ved konsentrasjonsvansker og uro
  • Hyperkinetiske forstyrrelser / ADHD


Målgruppe

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle, undervise eller igangsette tiltak ved uro og konsentrasjonsvansker. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer og lærere.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)