Logo som leder til forsiden

ADHD, konsentrasjonsvansker og uro

Konsentrasjonsvansker og uro – utredning, behandling og tiltak i første- og annenlinje.

Detaljer

 • Pris: 900,-
 • Antall kursdager: 1
 • Påmeldingsfrist:

Dette kurset er et grunnleggende kurs som retter seg mot et bredt, tverrfaglig publikum på ulike nivåer innen helse- og opplæringstjenestene. I dette kurset vil det være fokus på ADHD, samtidig som grenseoppgangen mot normalitet og andre tilstander som preges av uro og konsentrasjonsvansker vil vektlegges. Det vil gis en kunnskapsoppsummering om ADHD, retningslinjer for utredning og behandling vil gjennomgås og eksempler på organisering av utrednings- og behandlingstiltak vil bli gitt.

Forelesere

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han er studieleder for nevroutdanningen og spesialrådgiver for nevrofeltet på RBUP øst og sør. Han har jobbet ved BUP Follo tilknyttet nevroteam. Han har tidligere arbeidserfaring fra kommunal PPT og habiliteringsarbeid ved Sunnaas sykehus.

Camilla Bjerkeli Nohlin er privatpraktiserende spesialist. Utdannet lege fra universitetet i Tromsø og spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Lang klinisk erfaring fra BUP-feltet der hun har jobbet med et bredt spekter av tilstandsbilder, bl.a. i nevroteam. Ansatt på RBUP som underviser og gruppelærer for leger på nevroutdanningen. Underviser og er del av kurskomite for legeforeningens nevropsykiatrikurs. Hun har tidligere erfaring fra allmennmedisin og helsestasjonsarbeid.

Kreditering

Kurset godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes. Psykologforeningen godkjenner kurset som 6 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

 • Uro og konsentrasjonsvansker i normalutvikling og som symptomer på utviklingsforstyrrelse
 • Kunnskapsbasert praksis for utredning, behandling og tiltak ved konsentrasjonsvansker og uro
 • Hyperkinetiske forstyrrelser / ADHD


Målgruppe

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å utrede, behandle, undervise eller igangsette tiltak ved uro og konsentrasjonsvansker. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer og lærere.

Kommende kurs

 • Kursdager:
  Hvor:RBUP Øst og Sør, Oslo
  Pris:

  kr 900,-

  Påmeldingsfrist: