Logo som leder til forsiden

Taushetsplikt i det tverrfaglige samarbeidet

Praktisk rettet gjennomgang av gjeldende lovverk, for økt kjennskap og større trygghet og smidighet i bruk.
  • Bruk av taushetsplikt i tverrfaglig samarbeid - til hinder eller til hjelp?
  • Tidlig intervensjon - om profesjonelle drøftinger i tverrfaglige team
  • Tillitsdimensjonen - deler vi informasjon til personer/systemer vi ikke helt ”stoler på”? 

Ragnhild Kverneland vil gjennomgå relevant lovverk, og gjennom praktiske eksempler vise til hvilke konsekvenser og muligheter det gir i vårt arbeid. Før lunsj er temaet taushetsplikt og opplysningsplikt, det vil si unntakene fra taushetsplikten, mens etter lunsj er temaet opplysningsplikt, meldeplikt og dokumentasjon. Det er god tid til spørsmål og diskusjon 

Deltakere på kurset er velkomne til å sende inn problemstillinger i forkant av samlingen. Innsendte problemstillinger videresendes til Ragnhild Kverneland, og vil bli brukt aktivt i undervisningen.

Kurset vil foregå digitalt.

Kreditering

Norsk Psykologforening godkjenner kurset som 6 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister. Norsk Legeforening godkjenner kurset med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin, med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning i barne- og ungdomspsykiatri og med 6 timer for spesialistenes etterutdanning i psykiatri. Utdanningsforbundet godkjenner kurset som vedlikeholdskurs i spesialistutdanningen i pedagogisk-psykologisk rådgiving. Norsk Sykepleierforbund godkjenner kurset som meritterende med totalt 6 timer.

Foreleser

Advokat Ragnhild Kverneland er partner i advokatfirmaet Dehn DA. Hun har sin kjernekompetanse innen blant annet barnerett, barnevernrett, familierett, og forvaltningsrett. Hun har lang erfaring som ekstern kommuneadvokat for flere kommuner, og driver utstrakt undervisning og veiledning.

Kursansvarlige

Spesialrådgiver Elisabeth Hellzen - elisabeth.hellzen@r-bup.no

Prosjektkoordinator Laura Azzarelli, laura.azzarelli@r-bup.no

Kursets mål

  • Lovene som regulerer taushetsplikt, meldeplikt og opplysningsplikt
  • Trygghet og smidighet i anvendelsen av disse lovene i det tverrfaglige samarbeidet
  • Hvordan dette kan bidra til at vi yter bedre hjelp til de barna og familiene som trenger det mest

Målgruppe

Barnevern, helsestasjonstjenesten, familiesentre, psykisk helsetjeneste barn og unge, psykologer i kommunene, leger, PPT, barnehager, skoler, familievern, BUP, DPS og andre som inngår i tverrfaglig samarbeidsprosesser hvor taushetsplikten kan oppleves som en utfordring.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)