RBUP logo

Autismespekterforstyrrelser

Autismespekterforstyrrelser – utredning, tiltak og behandling i første- og annenlinje. 

Detaljer

  • Pris: 900,-
  • Antall kursdager: 1
  • Påmeldingsfrist:

Dette kurset er et grunnleggende kurs som retter seg mot et bredt, tverrfaglig publikum på ulike nivåer innen helse- og opplæringstjenestene. I dette kurset vil det være fokus på autismespekterforstyrrelser (Asperger syndrom, barneautisme og andre underkategorier av vansker inngår i begrepet), samtidig som grenseoppgangen mot normalitet og andre tilstander som kan ligne autisme vil bli belyst. Metoder for utredning vil gjennomgås, men ikke med den hensikt at kursdeltakerne skal være i stand til å gjennomføre dette på selvstendig vis etter kurset – i dette kurset er målet å øke gjenkjenningskompetanse og forståelse for utredningsprosessene på et mer overordnet nivå. På samme vis vil det bli gitt en oversikt over tiltak og behandlingsmetoder, men uten at dette alene vil gi full kompetanse i utførelse i praksis. Kurset kan ses på som et grunnkurs som vil gjøre det lettere å oppdage, forstå og iverksette mer spesialiserte tiltak rettet mot en pasientgruppe med forholdsvis stor utbredelse innen alle tjenester for barn og unge.

Forelesere

Kristian Køhn er utdannet psykolog fra Universitet i Oslo i 2002, spesialist i samfunnspsykologi i 2009 og nevropsykologi i 2012. Han leder nevroteam ved BUP Follo og er studieleder for nevrofeltet på RBUP Øst og Sør.

Nina Stenberg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1997, spesialist i klinisk psykologi med barn og unge i 2006. Disputerte med doktorgradsavhandlingen «Early features and identification of autism spectrum disorder» i 2015. Arbeider ved Nevropsykiatrisk enhet, BUPA, Oslo Universitetssykehus HF.

Kreditering

Kurset er godkjent av Psykologforeningen som 6 timers vedlikeholdsaktivitet.

Kursansvarlig

Studieleder Kristian Køhn - kristian.kohn@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

  • Å kunne skille mellom normalfenomener og indikasjoner på avvik fra normalutvikling
  • Å ha kunnskap om anbefalt praksis i utredning av autismespekterforstyrrelser
  • Å ha kunnskap om anbefalt ansvarsfordeling mellom linjer og profesjoner i utredning av disse tilstandene
  • Å ha grunnleggende kunnskap om evidensbaserte behandlingsmetoder og tiltak

Målgruppe

Alle fagpersoner som kommer i kontakt med barn og unge, og som har som oppgave å selv utrede eller henvise til utredning av nevropsykiatriske vansker. Profesjonsgrupper som kan være aktuelle er leger, psykologer, pedagoger, helsesykepleiere, barnevernspedagoger, sosionomer og lærere.

Kommende kurs

Husk påmeldingsfristen

StedDato
Oslo

0700-1330

Meld deg på