RBUP logo

Working Model of the Child Interview

WMCI som metode for oppfølging og veiledning av foreldre

Detaljer

  • Pris: 2100,-
  • Antall kursdager: 3
  • Påmeldingsfrist:

Hvilke tanker og følelser har foreldre om sine barn? Dette er et intervju som er utviklet av Zeanah og Bnoit brukes for å kartlegge foreldres indre arbeidsmodeller av sine barn. Å ha kjennskap til foreldres tanker og følelser om sine barn er et godt grunnlag for videre intervensjon. Intensjonen med kurset er å lære hvordan intervjuet kan brukes til videre oppfølging og veiledning av foreldre. Deltakerne vil ikke bli formelt sertifisert i bruken av kodingssystemet, men vil lære å vurdere intervjuet til klinisk bruk. Det vil ikke være fokus på klassifisering av foreldres indre arbeidsmodeller, men heller hvordan deres tanker og følelser kan brukes i klinisk arbeid.

Dag 1 - Teoretisk grunnlag og hvordan gjennomføre et Working Model of Child Interview.
Dag 2 - Klinisk tolkning: fortrinnsvis vil deltagernes egne opptak bli brukt som ledd i klinisk forståelse av informasjon som er fremkommet i intervjuet.
Dag 3 - Erfaringsdag

Det anbefales at alle deltakerne i perioden mellom første kursdag og oppfølgingsdagen gjennomfører et øvingsintervju på egen hånd. For at opptakene skal kunne brukes i undervisningen må deltakerne be om skriftlig tillatelse til slik bruk. Opptaket tas med til andre kursdag.

Etter påmeldingsfristen vil du motta intervjuet, oversatt til norsk, og noen relevante artikler som det forventes at man setter seg inn i før kurset. Kursdager er 15. februar, 28. april, 27. oktober 2022.

Foreleser

Psykolog/PhD Heidi Jacobsen

Kreditering

Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som 19,5 timers vedlikeholdsaktivitet

Kursansvarlig

Seksjonsleder Kari Slinning - kari.slinning@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

Hvilke tanker og følelser har foreldre om sine barn?

  • Gjennomføring av intervjuet
  • Klinisk tolking av WMCI
  • Veiledning av foreldre

Målgruppe

Psykologer - Lege - Jordmor - Helsesykepleier - Familievern - Barnevern – Spesialisthelsetjenesten. Ansatte i BUP og Barnevern som arbeider med behandling eller hjelpetiltak til utsatte familier. Det er en fordel med noe veiledningserfaring.

Kommende kurs

Husk påmeldingsfristen

StedDato
Oslo

Ulike tidspunkt på ulike dager, gå inn på påmelding for å se klokkeslettene.

Meld deg på