Logo som leder til forsiden

Crowell-prosedyren

Samspillsobservasjon av barn i alderen 1-5 år. En svært viktig del av et helhetlig utrednings- og oppfølgingsarbeid med barn og foreldre.

Crowell-prosedyren er utviklet av Crowell & Feldman, og er en klinisk nyttig samspillsobservasjon. Prosedyren omfatter fri lek, opprydning, såpebobler, fire oppgaver, en kort atskillelse og gjenforening.

Styrken ved metoden er at foreldre og barn både observeres i relativt lite utfordrende situasjoner og situasjoner som stiller større krav til forelderens kompetanse til å hjelpe barnet og tilrettelegge for utviklingsfremmende samspill. Kurset gir ikke grunnlag for formell sertifisering, men er først og fremst ment som en opplæring i klinisk bruk av metoden som et grunnlag for videre oppfølging og veiledning av foreldre. For å kunne benytte metoden kreves det tilgang til et observasjonsrom hvor samspillet kan filmes.

Det er ønskelig at deltakerne gjør et eget opptak mellom første og andre kursdag. Noen av opptakene vil bli brukt i undervisningen andre kursdag, og deltakerne må derfor be foreldrene om skiftlig samtykke til slikt bruk.

  • Dag 1: En kort innføring i samspill som metode, opplæring i hvordan metoden administreres og gjennomgang av skåringskriterier.

  • Dag 2: Gjennomgang av egne observasjoner og erfaringer med metoden.

  • Dag 3: Kunne bli tryggere på å perfeksjonere klinisk anvendelse og vurdering av Crowell-prosedyren. Avholdes rundt seks måneder etter første kursdag.

PsykTestBarn-artikkel som har vurdert måleegenskapene til Crowell-prosedyren

Forelesere

Psykolog/PhD Heidi Jacobsen og psykolog Eline Hagvoll Trudvang

Kreditering

Kurset er godkjent av Norsk psykologforening som 19,5 timers vedlikeholdsaktivitet

Kursansvarlig

Seksjonsleder Kari Slinning - kari.slinning@r-bup.no
Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kursets mål

  • Få en god forståelse av den teoretiske bakgrunnen for metoden
  • Få innsikt i skåringsmanualene og praktisk erfaring i bruk av disse i løpet av kurset
  • Få praktisk erfaring i bruk av metoden i egen tjeneste
  • Få kunnskap om hvordan skrive rapport
  • Få kunnskap i hvordan se ressurser og utfordringer i samspillet
  • Få kunnskap om hvordan gi tilbakemelding til omsorgspersonene (evt. også erfaring i dette)

Målgruppe

Ansatte i BUP, foreldre og barn tiltak og fagteam.

Kommende kurs

Neste kursdato er ikke fastsatt.

Du kan melde din interesse for kurset med skjemaet nedenfor. Da får du beskjed med en gang vi setter opp kurset.

Meld din interesse for dette kurset

Personopplysninger (må fylles ut)