Logo som leder til forsiden

Arbeidsverktøy, sjekklister og tips

Biopsykososial kartlegging

Et enkelt kartleggingsskjema for å innhente informasjon om biologiske, psykologiske og sosiale forhold.

Last ned kartleggingsskjema for den biopsykososiale modellen (PDF)

Enkelt kartleggingsverktøy for nevroutviklingsforstyrrelser

Dette enkle kartleggingsverktøyet gir en oversikt over ferdigheter som barn med nevroutviklingsforstyrrelser kan streve med, og det kan hjelpe med å avdekke grad av vansker og hvor tiltak bør settes inn. Verktøyet kan brukes av deg som hjelper, og det kan brukes i samarbeid med lærere, foreldre og andre som kjenner barnets fungering.

Last ned kartleggingsverktøyet (PDF)

Foreldres selvmordsatferd: huskeliste

Utskrivbar huskeliste over ting å passe på når du møter barn og unge som har foreldre som strever med selvmordsatferd. Her får du også forslag til hva du kan si i møte med foreldre og barn

Last ned huskelisten (PDF)