Logo som leder til forsiden

Sov godt

Søvn er viktig for barns utvikling og vekst. I dette prosjektet lager vi derfor et veiledet nettbasert program for foreldre til barn fra seks måneder til tre år som sover for lite. Programmet er ment for helsestasjonstjenesten, frivillige organisasjoner og andre førstelinjetjenester, og skal være klart i slutten av 2022.

Nøkkelopplysninger

Målgruppe:

Helsesykepleiere og foreldre til barn fra 6 måneder til 3 år.

Tidsrom:

2020 til 2022

Samarbeidspartnere:

Helse Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Youwell

Finansiering:

Stiftelsen Dam og Rådet for psykisk helse

Prosjektleder:

Filip Drozd

Utprøving med foreldre og barn

Høsten 2021 blir en viktig milepæl for prosjektet. Da skal programmet prøves ut for første gang blant foreldre og barn ved noen utvalgte helsestasjoner.

- Utprøvingen betyr at vi får de første erfaringene på hvordan programmet fungerer og blir mottatt, sier Filip Drozd som leder prosjektet.

Foreldre vil bli bedt om å fylle ut søvndagbok, foreta objektive mål av barnets søvn, ta spyttprøver for å måle hormoner som er med på å regulere kroppens søvn og døgnrytme, og gjøre opptak av legging.

- Selv om det er mye, er det nødvendig å gå grundig til verks for å sikre at programmet virker som det skal, og for å videreutvikle det, fortsetter han.

Fordelen er at foreldre vil få tett oppfølging og kan ta programmet og gjennomføre alt hjemme. Resultatene kan føre til ny kunnskap om hjelp med søvn hos små barn og hjelpe fremtidige familier.

Hvordan utviklingen gjennomføres

En viktig del av prosjektet er dialogen og innspillene fra foreldre som har barn som ikke vil sove, og helsesykepleiere og frivillige som møter disse foreldrene og barna.

Ut ifra hva foreldre, helsesykepleiere og frivillige fortalte om i fokusgrupper, ble de første skissene og innholdet til programmet utviklet, basert på de mest sentrale temaene i gruppediskusjonene.

Deretter ble de første programmodulene testet blant foreldre og helsesykepleiere. Der kom det mange og gode tilbakemeldinger som ble benyttet til å foredle og tilpasse modulene videre.

Disse modulene skal nå settes sammen for utprøvingen med de første familiene.

- Målet er at vi skal lage et program som virker akseptabelt og gjennomførbart for foreldre og veiledere som skal ta i bruk løsningen, slik at familien kan få den søvnen de trenger, sier Drozd.

Om prosjektet

Sov godt kom i stand når vi kartla over 2 800 ledere og ansatte som jobbet med de minste barna, og laget en kunnskapsoversikt over veiledning av foreldre på nettet.

Resultatene viste at et stort flertall av ledere og ansatte vurderte nettbaserte tiltak for søvn som nyttig, og at det er få lett tilgjengelige forskningsbaserte tiltak for søvn.

Søvn er viktig for små barns utvikling. Samtidig vet vi at en god del barn får for lite søvn ut ifra hvor mye søvn barn normalt trenger. Dette kan også være strevsomt for mange foreldre.

Slik oppsto Sov godt som støttes av Stiftelsen Dam og Rådet for psykisk helse. Prosjektet samarbeider med Helse Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Youwell. I tillegg består prosjektgruppen av syv ulike brukere og organisasjoner som representerer målgruppene for prosjektet.

Kontaktpersoner