Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Bli med i utviklingen av samtaleverktøyet Kort

Publisert:

illustrasjonsbilde til forskningsprosjektet Kort

Vi starter med utfordringen

Helsesykepleierne Marit og Ingunn Anita forteller om 30-40 elevsamtaler i uka. Ungdommene de snakker med kan trenge så mye støtte at de egentlig burde komme oftere enn de gjør. Men så var det tiden da.

Samtidig ser vi en økning i psykiske helseutfordringer blant ungdom. Og vi vet at hvis man ikke får hjelp med vanskene tidlig, er sjansen stor for at plagene fortsetter i voksenlivet. Disse utfordringene er det Kort kan være til hjelp med.

Et verktøy for strukturerte, målrettede og hjelpsomme samtaler

Helsesykepleiernes utfordring er mange elever som trenger dem, og tiden som ofte ikke strekker til. Her kan Kort være til hjelp ved å lage en god struktur for samtalene, et tydelig mål, og muligheten for å sette en sluttdato. Helsesykepleier Marit forklarer:

­– Vi vil jo så gjerne hjelpe dem og «beholde dem», og ofte har vi samtaler med en elev et helt ungdomskoleløp. Men meningen er jo at de skal ut i livet og mestre det. Kort kan hjelpe oss med dette, og bidra til at vi kan hjelpe flere.

  • Kort er et tiltak som er utviklet for ungdom som strever med følelser, uro, engstelse eller stress.
  • Tiltaket er utviklet i fellesskap av ungdom, helsesykepleiere og forskere.
  • Kort gir helsesykepleiere forskningsbaserte verktøy til bruk i samtale med ungdom.
  • Gjennom Kort får helsesykepleiere et verktøy for å sette mål sammen med ungdommen, utforske følelser, tankemønstre og positive helsefremmende aktiviteter, og øvelser som oppmuntrer ungdommen til å øve på teknikker og strategier for følelsesregulering.

Hva er ungdommens utfordring?

John Kjøbli er forsker og leder for Kort-prosjektet. Hvordan kan han vite hva ungdommer trenger hjelp med? John forklarer:

–Vi kan ikke vite nøyaktig hva hver ungdom strever med, men vi vet noe om hva alle psykiske vansker har til felles. Denne faktoren kaller vi p-faktoren, og vi mener at den handler om følelser. Nærmere bestemt vansker med å tåle og håndtere følelser og handle impulsivt på følelsene. Derfor består Kort av øvelser som skal hjelpe ungdommer med å akseptere og håndtere følelsene sine på gode måter.

Se John forklare prosjektet Kort og p-faktoren i denne filmen.

Skreddersøm er veien til god hjelp

Kunnskapsbasert er et ord vi stadig hører – det er viktig at hjelpa er kunnskapsbasert. Men hva betyr det? Vi kan si at det er tre elementer som må være på plass. Tiltaket skal være basert på forskning om hva som faktisk har effekt – vi skal vite at det vi gjør virker. Samtidig trenger vi fagpersonens erfaring og kunnskap, og ikke minst pasientens eller brukerens ønsker og behov. Slik får vi et effektivt, skreddersydd verktøy for målgruppen. For å få til dette trenger vi hjelp fra dere som jobber i skolehelsetjenesten. I filmen under forteller helsesykepleierne Marit og Ingunn Anita, som allerede deltar i Kort-prosjektet, hva dere kan forvente.

Vi håper du vil være med i dette viktige prosjektet! Mer informasjon og kontaktinformasjon finner du via lenken under:

Forskningsprosjektet Kort

Kontaktpersoner: