RBUP logo

Psykisk helse i graviditet og barseltid

Samlingsbasert videreutdanning over tre semestre. Teori og relasjonelle temaer knyttet til graviditet og barseltid gjennomgås, drøftes og brukes som bakgrunn for veiledning knyttet til kursdeltakernes egne erfaringer.

Nøkkelopplysninger

 • Pris:

  Kr. 22 500,-

 • Samlinger:

  Tre samlinger over to dager i hvert semester

 • Neste oppstart:

  18. oktober 2021

 • Sted:

  Oslo

 • Varighet:

  18 måneder (deltid)

Mors psykiske helse i graviditet og i tiden etter fødsel har betydning for samspill med barnet og familiens trivsel. Fordypning i arbeidet med å identifisere sårbare mødre i svangerskapet, og hvordan jobbe med en terapeutisk tilnærming gjennom graviditet og barseltid. I denne videreutdanningen tilrettelegger vi for et “arbeidsklima” der graviditet, sårbarhet, vekst og utvikling både for gravide og nybakte foreldre er sentralt.

Det vil være et særlig fokus på rollen som hjelper i utfordrende relasjoner gjennom Workshops i hver samling. Samlingene består av en felles fagdag etterfulgt av en Workshop på formiddag dag 2 med fokus på egenomsorg og refleksjon. Samtaleteknikk, det psykologiske svangerskapet, nevrobiologi/hjerneutvikling, graviditetens faser, muligheter og sårbarheter, utviklingspsykologi, tilknytning, diagnostisering, medisinering, traumer, sexologi, parterapi, mindfullness og selvmedfølelse samt egen sårbarhet som hjelper.

Kursansvarlige

 • Psykologspesialist Gro Vatne Brean gro.vatne.brean@r-bup.no
 • Seniorkonsulent Ingvild Barbara Follestad ibf@r-bup.no

Forelesere

Aslaug Haug, Teija Anke, Britt Erikson, Helge Poulsen, Are Brean og Gro Vatne Brean.

Varighet og samlinger

Videreutdanningen er samlingsbasert og går over tre semestre med tre samlinger i hvert semester.

I 2021 er datoer for samlingene 18. og 19. oktober, 15. og 16. november, 13. og 14. desember.

I 2022: 17. og 18. januar, 14. og 15. mars, 23. og 24. mai 12. og 13. september, 17. og 18. oktober og 12. og 13. desember.

Målgruppe

Psykologer, leger, helsesøstre og jordmødre.