Hopp til hovedinnhold
Logo som leder til forsiden

Kontorfaglige utdanninger

Tilbudene har sin bakgrunn i at kontorfaglig ansatte har sentrale funksjoner i tjenestene med stor betydning for barn og unge og at arbeidet krever stadig høyere kompetanse. RBUP Øst og Sør tilbyr derfor to kontorfaglige utdanninger;

  • For ansatte som jobber i BUP
  • For ansatte i tjenester som helsestasjon, barnevern, PPT, familievern og tilsvarende tjenester for barn, unge og deres familier.