Logo som leder til forsiden

Typografi

Sørg for at det kun benyttes de fonter beskrevet i denne designmanualen. Husk at antall fontstørrelser på samme flate holdes på et minimum.

Profilfont

Suisse International er profilfonten til RBUP. Denne skal brukes om vi eksempelvis skal lage profesjonelt profilmateriell og websider.

Profilfonten er lisensbelagt og man må ha den installert på sin enhet for å kunne benytte den.

Erstatningsfont

Vår erstatningsfont er Arial. Denne brukes daglig i arbeidet vårt. Presentasjoner, rapporter, e-post og brev settes i Arial.

Dette er en systemfont som alle har installert på sine enheter som standard. I alle RBUPs office-maler er erstatningsfonten lagt inn.