Logo som leder til forsiden

Design i RBUP

Kontaktpersoner:

Ved konsekvent og riktig bruk av RBUP-profilen bygger vi identitet, posisjon gjenkjennelse og troverdighet hos våre brukere. I denne manualen finner du retningslinjer for bruk av logo, farger, typografi, bilder og grafiske elementer. Eksempler og skisser er ment som veiledning og inspirasjon

Om designmanualen

Designmanualen er et strategisk verktøy som skal:

  • Synliggjøre og kommunisere våre verdier
  • Uttrykke kvalitet og kompetanse
  • Skape felles identitet

Designmanualen skal sikre at alle miljøer, i og utenfor RBUP, følger de samme retningslinjene for utforming og innhold til alt materiell som produseres av og for RBUP.