RBUP logo

Søk om opptak på Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og ungdom: Valgfritt program for psykologer.

Detaljer

Pris:20 000 NOK
Varighet:12 måneder
Oppstart:15. september 2022
Søknadsfrist:15. august 2022
Varighet:12 måneder (deltid)

Hvem er du?

Hvem skal betale?

Oppsummering

Kursets tittel

Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og ungdom: Valgfritt program for psykologer.