Logo som leder til forsiden

Valgfritt program for psykologer - Utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og ungdom

Som valgfritt program for psykologer i spesialistutdanning tilbyr vi utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi med barn og ungdom. Programmet går over 12 måneder fordelt på seks samlinger på henholdsvis to og tre dager

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  Kr 22.000 (11.000 pr semester)

 • Varighet:

  12 måneder

 • Oppstart:

  26. september 2024

 • Søknadsfrist:

  15. april 2024

 • Varighet:

  12 måneder (deltid)

Målgruppe

Programmet er åpent for psykologer som har gjennomført den obligatoriske delen av spesialistundervisningsprogrammet for psykologer, enten dette er gjennomført hos oss eller andre.

Kursinnhold

Forstyrrelser i grunnfunksjoner som selvregulering, oppmerksomhet, agens eller vitalitet gjelder en stor andel av barn og unge som henvises for psykisk helsehjelp. Utviklingsrettet intersubjektiv terapi med barn og unge er en helhetlig tilnærming som belyser hvordan skjev- eller mangelfull utvikling kan oppstå og hvordan muligheter for endring/ utvikling kan skapes i den terapeutiske relasjonen. Metoden tilbyr en tidsavgrenset struktur som er tilpasset rammene innen psykisk helsevern. Utviklingsrettet intersubjektiv terapi med barn og unge bygger på moderne utviklingspsykologisk empiri og er godt utprøvd i forskning.

Gjennom programmet får deltakerne anledning til å jobbe med langsgående prosesser over tid i stabile læringsgrupper parallelt med at de får øvelse i å anvende metoden. Det intersubjektive forutsetter gjensidighet i de terapeutiske endringsprosessene. Terapeutens egne reaksjoner og utvikling blir derfor vektlagt gjennom hele programmet.

Dette valgfrie programmet vil gi:

 • En innføring i teorigrunnlaget for utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi generelt og spesielt i forhold til hvordan tilnærmingen anvendes i arbeid med barn, ungdom, deres familier og nettverk for øvrig, innenfor en korttidsintervensjon.
 • Kjennskap til det teoretiske og forskningsmessige grunnlaget tilnærmingen bygger på og muligheten for å tilegne seg praktiske ferdigheter for å kunne planlegge og gjennomføre intersubjektive terapeutiske forløp med barn – unge og deres foreldre.
 • Kunnskap om endringsprosesser i det intersubjektive perspektiv vil bli spesielt vektlagt. Deltakerne vil erverve seg kunnskap om og erfaring i hvordan oppmerksomt nærvær knyttes direkte til intersubjektiv terapi gjennom betydningen av emosjonell tilstedeværelse i det som skjer her og nå.
 • Kunnskap om lekens betydning i barns utvikling, arbeid med utviklingstraumer og arbeid med avslutninger i terapeutiske forløp samt fokus på terapeututvikling.
 • Programmet gir kompetanse til å kunne utarbeide systematiske kasusformuleringer og planlegge behandlingsløp og til å kunne justere behandlingsløp underveis.
 • Deltakerne skal få kompetanse til å Identifisere interaktive brudd og reparasjoner.
 • Programmet fokuserer på å knytte utviklingspsykologisk kunnskap til anvendelse av metoden: Kjenne til måter å tilpasse metoden barnets alder og utviklingsmessige utviklingsnivå.
 • Kunnskap om å legge til rette for at naturlige utviklingsprosesser kan fortsette utenfor og etter den terapeutiske relasjonen. Prosessen med å «oversette» kunnskapen om barnet/ ungdommens behov til foreldre, barnehage, skole, barnevern og barnet/ ungdommen selv er derfor spesielt vektlagt.
Video: Studieleder Kristin Frisch Moe forteller om utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi.

Praktisk om programmet

Valgfritt program i utviklingsrettet intersubjektiv terapi med barn og unge går over 12 måneder fordelt på seks samlinger på henholdsvis to og tre dager. Undervisningen foregår i grupper på maksimalt 12 psykologer.

Gruppene ledes av erfarne klinikere som har lang erfaring med metoden fra psykisk helsevern for barn og unge.

Aktuelle forelesere er: Unni Johns, Heidi Brautaset, Ingeborg Egebjerg, Marianne Haugvik m. fl.

Dato for samlingene: 26. og 27. september, 16., 17. og 18. oktober 4., 5. og 6. desember 2024, 5., 6. og 7. februar, 23., 24. og 25. april, 11., 12. og 13. juni, 1., 2. og 3. oktober 2025

Kursansvarlig

 • Studieleder Kristin Frisch Moe – kristin.moe@r-bup.no
 • Prosjektkoordinator Monica Werner - monica.werner@r-bup.no

Kontaktpersoner