Logo som leder til forsiden

Søk om opptak på Utdanning for kontorfaglige i psykisk helsevern for barn og unge, 1. studieår

Detaljer

Kursavgift:Gratis
Varighet:10 måneder (deltid)
Opptakskrav:Generell studiekompetanse
Sted:Undervisningen holdes i lokalene til RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn unge, psykisk helse og barnevern, NORCE i Bergen