RBUP logo

Utdanning for kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, 2. studieår

2. studieår er en valgfri påbygning til første år. Utdanningen skal gi kontoransatte økte kunnskaper om psykisk helsevern for barn og unge, de offentlige føringer som er lagt for videre utvikling og prioriteringer, samt kvalitetssikring og bruk av IT.

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  6 000 per semester

 • Søknadsfrist:

  12. juni 2021

 • Neste oppstart:

  25. oktober 2021

 • Varighet:

  10 måneder (deltid)

Kontaktpersoner

Undervisningen tar sikte på å videreutvikle deltakernes kompetanse på møtet med pasienter og klienter og samarbeid med førstelinjen. De settes bedre i stand til å bidra både i lokalt utviklingsarbeid og i kvalitetssikringsarbeid. De får også økt kunnskap om opplæring av voksne for å styrke arbeidet med oppfølging av kliniske medarbeidere i rutiner og datasystemer.

Innhold i studiet

 • Psykisk helsevern for barn og unge, offentlige føringer og utvikling i feltet
 • Interkulturell kommunikasjon
 • Medvirkning
 • Samhandling og samarbeid med 1.linjen
 • Utviklingsarbeid i klinikk - kontoransattes rolle
 • Kvalitetsarbeid, kvalitetssikring, produktivitet og elektronisk samhandling
 • Opplæring - ansvar og organisering

Studiets omfang, varighet og nivå

Studiet gjennomføres som deltidsutdanning over 1 år, med fire samlinger, hver på 3 dager. Det tilsvarer ca. 75 timer undervisning.

Ukesamlingene holdes på mandag, tirsdag og onsdag.

2021: 25. – 27. oktober

2022: 7.–9. februar, 25.–27. april og 5.–7. september

Sted

Undervisningen vil holdes i lokalene til Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør i Nydalen i Oslo

Pensum

Består av 800–900 sider.

Arbeids- og undervisningsformer

Hver samling vil bestå av fellesundervisning og arbeid i mindre grupper. Det legges vekt på aktiv deltakelse fra studentenes side. Store deler av utdanningen skjer i form av selvstudier bestående av litteraturstudier og oppgaveskriving.

Vurderingsformer

Utdanningen vil bli vurdert som bestått / ikke bestått. Vurderingen vil bygge på 3 arbeidskrav (hjemmeoppgaver) underveis, og det vil ikke bli noen avsluttende eksamen.

Arbeidskrav nr. 2 vil foruten vurderingen godkjent / ikke godkjent også gis graderingene svært god, god eller tilstrekkelig, med en individuell begrunnelse.

De skriftlige arbeidskravene har et omfang på 2500 ord +/- 10 prosent.

Krav til tilstedeværelse: 80 %.

Målgruppe og opptakskrav

Målgruppen er alle kontoransatte som har fast stilling i psykisk helsevern for barn og unge og som tidligere har gjennomgått første år av utdanningen for kontoransatte.

Studiet er nøytralt når det gjelder pasientregistreringssystem.