Logo som leder til forsiden

Søk om opptak på Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familie, 1. studieår

Detaljer

Kursavgift:6500,- per semester
Opptakskrav:Studiekompetanse eller realkompetanse
Neste oppstart:7. mars 2022
Søknadsfrist:15. desember 2021
Varighet:10 måneder (deltid)