RBUP logo

Søk om opptak på Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familie, 2. studieår

Detaljer

Søknadsfrist:1. desember 2022
Kursavgift:6500 per semester
Varighet:8 måneder (deltid)

Påmeldingsfristen til dette kurset er dessverre passert!