RBUP logo

Søk om opptak på Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familie, 2. studieår

Detaljer

Søknadsfrist:6. desember 2022 kl. 12.00
Kursavgift:6900 per semester
Varighet:8 måneder (deltid)

Hvem er du?

Hvem skal betale?

Oppsummering

Kursets tittel

Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familie, 2. studieår