RBUP logo

Søk om opptak på Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familie, 2. studieår

Kursets tittel

Utdanning for kontorfaglig ansatte i kommunale helse- og sosialfaglige tjenester for barn unge og deres familie, 2. studieår

Detaljer

Søknadsfrist1. desember 2022
Kursavgift6500 per semester

Påmeldingsfristen til dette kurset er dessverre passert!