Logo som leder til forsiden

Søk om opptak på Undervisningsprogram for kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, 2. studieår

Detaljer

Kursavgift:7 600 per semester
Søknadsfrist:9. juni 2023, kl. 12
Neste oppstart:18. september 2023
Varighet:10 måneder (deltid)

Du må fylle ut alle felt som ikke er merket med valgfritt

Hvem er du?

Hvem skal betale?

Oppsummering

Kursets tittel

Undervisningsprogram for kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, 2. studieår