Logo som leder til forsiden

Undervisningsprogram for kontorfaglig ansatte i psykisk helsevern for barn og unge, 2. studieår

2. studieår er en valgfri påbygning til første år. Undervisningsprogrammet skal gi kontoransatte økte kunnskaper om psykisk helsevern for barn og unge, de offentlige føringer som er lagt for videre utvikling og prioriteringer, samt kvalitetssikring og bruk av IT.

Nøkkelopplysninger

 • Kursavgift:

  7 600 per semester

 • Søknadsfrist:

  9. juni 2023, kl. 12

 • Neste oppstart:

  18. september 2023

 • Varighet:

  10 måneder (deltid)

Undervisningen tar sikte på å videreutvikle deltakernes kompetanse på møtet med pasienter og klienter og samarbeid med førstelinjen. De settes bedre i stand til å bidra både i lokalt utviklingsarbeid og i kvalitetssikringsarbeid. De får også økt kunnskap om opplæring av voksne for å styrke arbeidet med oppfølging av kliniske medarbeidere i rutiner og datasystemer.

Innhold i programmet

 • Psykisk helsevern for barn og unge, offentlige føringer og utvikling i feltet
 • Interkulturell kommunikasjon
 • Medvirkning
 • Samhandling og samarbeid med 1.linjen
 • Utviklingsarbeid i klinikk - kontoransattes rolle
 • Kvalitetsarbeid, kvalitetssikring, produktivitet og elektronisk samhandling
 • Opplæring - ansvar og organisering

Studiets omfang, varighet og nivå

Programmet gjennomføres som deltidsutdanning over 1 år, med fire samlinger, hver på 3 dager. Det tilsvarer ca. 75 timer undervisning.

Ukesamlingene holdes på mandag, tirsdag og onsdag.

2023: 18. - 20. september 2023, 20. - 22. november 2023

2024: 4. - 6. mars 2024, 13. - 15. mai 2024

Sted

Undervisningen vil holdes i lokalene til Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør i Nydalen i Oslo

Pensum

Består av 800–900 sider.

Arbeids- og undervisningsformer

Hver samling vil bestå av fellesundervisning og arbeid i mindre grupper. Det legges vekt på aktiv deltakelse på samlingene. Store deler av undervisningen skjer i form av selvstudier bestående av litteraturstudier og oppgaveskriving.

Vurderingsformer

Undervisningsprogram vil bli vurdert som bestått / ikke bestått. Vurderingen vil bygge på 3 arbeidskrav (hjemmeoppgaver/gruppeoppgave) underveis, og det vil ikke bli noen avsluttende eksamen.

Krav til tilstedeværelse: 80 %.

Målgruppe og opptakskrav

Målgruppen er alle kontoransatte som jobber i psykisk helsevern for barn og unge og som tidligere har gjennomgått første år av utdanningen for kontoransatte.

Studiet er nøytralt når det gjelder pasientregistreringssystem.

Kontaktpersoner