RBUP logo

Søk om opptak på Spesialist­undervisning for sykepleiere

Detaljer

Samlinger:Tre samlinger over tre dager i hvert semester
Neste oppstart:Januar 2023. Søknadsfrist 4. november 2022
Kursavgift:50 000 (10 000 per semester)
Varighet:30 måneder (deltid)

Hvem er du?

Hvem skal betale?

Oppsummering

Kursets tittel

Spesialist­undervisning for sykepleiere