Logo som leder til forsiden

Søk om opptak på Spesialist­undervisning for sykepleiere

Detaljer

Samlinger:Tre samlinger over tre dager i hvert semester
Neste oppstart:Nytt opptak 2024. Vi åpner opp for innsøking juni 2023. Søknadsfrist 1. oktober.
Kursavgift:55 000 (11 000 per semester)
Varighet:30 måneder (deltid)