RBUP logo

Søk om opptak på Spesialist­undervisning for sosionomer

Detaljer

Kursavgift:50 000 (10 000 per semester)
Neste oppstart:Januar 2023. Åpent for søknad inntil fulltegnet gruppe
Samlinger:Tre samlinger over tre dager i hvert semester
Varighet:30 måneder (deltid)

Hvem er du?

Hvem skal betale?

Oppsummering

Kursets tittel

Spesialist­undervisning for sosionomer