Logo som leder til forsiden

Søk om opptak på Spesialist­undervisning for sosionomer

Detaljer

Kursavgift:55 000 (11 000 per semester)
Neste oppstart:Januar 2024. Vi åpner opp for innsøking juni 2023.
Samlinger:Tre samlinger over tre dager i hvert semester
Varighet:30 måneder (deltid)