Logo som leder til forsiden

Søk om opptak på Spesialist­undervisning for sosionomer

Detaljer

Kursavgift:55 000 (11 000 per semester)
Neste oppstart:Januar 2024. Søknadsfrist: Åpent for innsøking til gruppen er fulltegnet.
Samlinger:Tre samlinger over tre dager i hvert semester
Varighet:30 måneder (deltid)

Du må fylle ut alle felt som ikke er merket med valgfritt

Hvem er du?

Hvem skal betale?

Oppsummering

Kursets tittel

Spesialist­undervisning for sosionomer