Logo som leder til forsiden

Søk om opptak på Seminar i psykodynamisk orientert psykoterapi for leger i spesialisering

Detaljer

Kursavgift:11 000 per semester.
Samlinger:Fire samlinger per semester
Neste oppstart:Januar 2024. Vi åpner opp for innsøking juni 2023. Søknadsfrist 1. oktober.
Varighet:30 måneder (deltid)