RBUP logo

Søk om opptak på Seminar i psykodynamisk orientert psykoterapi for leger i spesialisering

Detaljer

Kursavgift:10 000 per semester (5 000 siste semester)
Samlinger:Fire samlinger per semester.
Neste oppstart:Januar 2023 Søknadsfrist 3. oktober 2022
Varighet:30 måneder (deltid)

Hvem er du?

Hvem skal betale?

Oppsummering

Kursets tittel

Seminar i psykodynamisk orientert psykoterapi for leger i spesialisering