RBUP logo

Søk om opptak på Seminar i psykodynamisk orientert psykoterapi for leger i spesialisering

Detaljer

Kursavgift:10 000 per semester (5. semester, 5 000)
Samlinger:Fire samlinger per semester
Neste oppstart:Januar 2023. Åpent for søknad inntil fulltegnet gruppe
Varighet:30 måneder (deltid)

Hvem er du?

Hvem skal betale?

Oppsummering

Kursets tittel

Seminar i psykodynamisk orientert psykoterapi for leger i spesialisering