RBUP logo

Søk om opptak på Spesialist­undervisning for barneverns­pedagoger

Detaljer

Kursavgift:50 000 (10 000 per semester.)
Samlinger:Tre samlinger over tre dager hvert semester.
Neste oppstart:Januar 2023. Åpent for søknad inntil fulltegnet gruppe.
Varighet:30 måneder (deltid)

Hvem er du?

Hvem skal betale?

Oppsummering

Kursets tittel

Spesialist­undervisning for barneverns­pedagoger