Logo som leder til forsiden

Søk om opptak på Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi for barn og unge

Detaljer

Kursavgift:44 000 (11 000 per semester), kostnader til 80 timer veiledning kommer i tillegg
Varighet:To år (fire semestre)
Neste oppstart:21. - 22. september 2023 (med forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte)
Søknadsfrist:15. april 2023
Varighet:21 måneder (deltid)

Du må fylle ut alle felt som ikke er merket med valgfritt

Hvem er du?

Hvem skal betale?

Oppsummering

Kursets tittel

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi for barn og unge