RBUP logo

Søk om opptak på Intersubjektiv terapiutdanning med ungdomstiden i fokus

Detaljer

Pris:Kr. 20 000 (10 000 per semester)
Samlinger:Seks samlinger over tre dager
Neste oppstart:29. august 2022
Søknadsfrist:15. august 2022
Varighet:12 måneder (deltid)

Hvem er du?

Hvem skal betale?

Oppsummering

Kursets tittel

Intersubjektiv terapiutdanning med ungdomstiden i fokus