Logo som leder til forsiden

Intersubjektiv terapiutdanning med ungdomstiden i fokus

En utdanning for den erfarne terapeuten, hvor din egenutvikling som terapeut er i sentrum.

Nøkkelopplysninger

 • Pris:

  Kr. 22 000 (11 000 per semester)

 • Samlinger:

  Seks samlinger over tre dager

 • Søknadsfrist:

  15. april 2024

 • Neste oppstart:

  28. august 2024

 • Varighet:

  12 måneder (deltid)

Denne modulen tilbys som en påbygning for dem som har gjennomført spesialistundervisningsprogrammet med intersubjektiv psykoterapi som valgt metode og psykologer som har fullført valgfritt program i utviklingsrettet intersubjektiv terapi. Hvis du har tilsvarende kompetanse fra andre læresteder kan du også søke om opptak. Utdanningen vil bli søkt inn som godkjent som vedlikeholdsprogram for psykologer.

Kursinnhold

Utdanningen er en videre fordypning i utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi. Mens metodedelen innen intersubjektiv psykoterapi i vår spesialistutdanning hovedsakelig tar for seg endringsarbeid med barn og deres omsorgspersoner, setter denne modulen ungdom og ungdomstid i søkelyset.

Vi vil se på hva som kjennetegner ungdom, deres uttrykk og deres utviklingsbehov.

En stor del av undervisningen vil dreie seg om din egenutvikling som terapeut. Den intersubjektive tilnærmingen vektlegger betydningen av terapeutens emosjonelle tilgjengelighet og nærværende oppmerksomhet i rommet. Terapeutens egen utvikling står sentralt, da denne anses som et viktig omdreiningspunkt for å utdype og videreutvikle selve det intersubjektive i alle terapeutiske møter. Arbeidet består av øvelser, selvrefleksjon og kasusfremlegg, og går på denne måten hånd i hånd med fordypning av kunnskap om hva utviklingsrettet intersubjektiv psykoterapi er. Målet er at kandidaten får en økt bevissthet rundt hva de har med seg inn i rommet, og de muligheter og begrensninger som følger av dette.

Videre vil vi se på hvordan dette kan spille seg ut mellom ungdommen og terapeuten og hvordan man kan forholde seg til det som vekkes i en selv på måter som blir vekstfremmende for begge parter. Gjennom programmet får deltakerne anledning til å jobbe med langsgående prosesser over tid i stabile læringsgrupper, parallelt med at de får øvelse i å anvende metoden.

Målgruppe

Kandidater som har tatt modul 1 i intersubjektiv behandling og ønsker videre fordypning. Vi åpner også for søkere som ønsker en ettårig terapiutdanning enten som påbygg til annen dynamisk terapiutdannelse eller med interesse for intersubjektiv terapi.

Krav til søkere

Jobbet klinisk med barn og unge i 2 år. Jobber fortsatt i feltet og har tilfang på relevant praksis. Vi tar personlig kontakt med den enkelte søker.

Praktisk om programmet

Modulen går over ti måneder fordelt på fem samlinger over tre dager.

Undervisningen foregår i grupper på maksimalt 12 deltakere.

Gruppene ledes av psykologspesialister som har lang erfaring med bruk av metoden i psykisk helsevern for barn og unge. Aktuelle forelesere er psykologspesialistene Synne E. Christie, Kristin Frich Moe, Heidi Brautaset m.fl.

Datoer for samlingene

28.-30. august 2024

23.-25. oktober 2024

4.-6. desember 2024

12.-14. februar 2025

2.-4. april 2025

4.-6. juni 2025

Kontaktpersoner